3F og Uddannelse

Generelt er 3Fpositive, når vi taler om ny teknologi. De mener ligesom Dansk Metal, at det kan fastholde arbejdspladser i Danmark, og så er de glade for, at medlemmerne ikke bliver slidt ned på samme måde som tidligere. Men ny teknologi kræver uddannelse.

Det ensidigt gentagede arbejde, som har været en af industriarbejdets svøber, er på vej ud. Det bliver i vid udstrækning erstattet af robotter, og det er godt, mener Mads Andersen, der er gruppeformand i Industrigruppen i 3F. techst har talt med ham om robotternes indtog på 3Fs arbejdspladser.

– Der er stor forskel på den nye teknologi, siger han. – Der er den teknologi, der hjælper vores medlemmer i forhold til deres arbejdsmiljø, specielt det fysiske arbejdsmiljø. Min klare opfattelse er, at det er noget af det, der har gjort mest for arbejdsmiljøet i industrien. Nedslidningen er blevet mindre, fordi du ikke har alle de tunge løft eller det ensidigt gentagede arbejde, som nogen af robotterne overtager.

Vi ved godt, at det kan betyde, at der skal færre til at lave arbejdet, men vi ved også, at tidligere blev folk nedslidte langt hurtigere end godt er. Man skulle helst gå ud af arbejdsmarkedet og være lige så frisk, som da man gik ind – der vil være en forskel, fordi du er blevet ældre – men det skal ikke være dit arbejde, der har ødelagt dig. Så på den måde, er det en rigtig stor gevinst for arbejdsmarkedet. Det kan så have en psykisk negativ effekt, indtil man lærer det at kende, men så skulle man gerne komme over det.

Mads Andersen

– Så er der den nye teknologi, der kommer ind og overtager vores arbejde, fortsætter Mads Andersen. – Her er vi er nødt til at tro på, at hvis man ikke indførte den ny teknologi, ville det være langt værre. Teknologien kan være med til at fastholde arbejdspladser, fordi man med den nye teknologi kan øge den produktivitet, som ellers kun kan øges ved, at du løber stærkere.

– Det gør at du kan fastholde arbejdspladser i Danmark i stedet for, som vi så op gennem 90erne og specielt i nullerne, at man flyttede arbejdspladser til lavtlønslande, fordi det ikke er konkurrencedygtigt med de løn- og arbejdsforhold og den levestandard, vi har her i landet. Det gør man stadig, men ikke i samme omfang. I de senere år er der blevet ansat flere i industrien, end der har været tidligere. Så det går den rigtige vej, samtidig med at man indfører ny teknologi.

Uddannelse er lige så vigtig som teknologi

Når man taler med 3F om ny teknologi falder snakken meget hurtigt på uddannelse, og selvom 3Fs medlemmer gerne vil have mere uddannelse og er klar over, at de selv skal opdateres på samme måde som teknologien, så er det ikke lige let for alle.

– Der er nogen af os, der gjorde et større indtryk på Folkeskolen, end den gjorde på os, siger Mads Andersen. – Og hvis man har haft nogen dårlige oplevelser med uddannelsessystemet, så kan det være svært at komme i gang igen. I industrien har man løbende indført ny teknologi, så der har vores medlemmer lært at forholde sig til det, lige fra dengang de fik robotter som kunne flytte ting, til de fik computere på procesmaskinerne. Og når man indfører ny teknologi i virksomhederne, er det ofte i et større omfang, og så har man nogen kolleger, man kan støtte sig til.

Op til overenskomstforhandlingerne er det kutyme, at fagforbundene spørger deres medlemmer, hvilke ønsker de har til en ny overenskomst. Og her står uddannelse højt på listen, når 3F spørger deres medlemmer. Det gør det, fordi de er klar over, at den ny teknologi kræver nye kompetencer. Og mange synes, at det går for langsomt ude på virksomhederne.

– Rigtig mange af vores medlemmer synes ikke, virksomhederne gør nok for at efteruddanne dem til, at der indføres ny teknologi, siger Mads Andersen. – Det er ikke fordi uddannelsen ikke er til stede. Vi udvikler uddannelser hele tiden i samarbejde med Dansk Industri og tilpasser vores erhvervsuddannelsen og vores AMU-kurser til den nye teknologi.

Brochure for AMU-kursus

Mads Andersen medgiver, at uddannelserne altid vil halte efter virkeligheden ude i industrien, for uddannelsessystemet kan ikke hamle op med de mange milliarder, der bruges på at udvikle og investere i ny teknologi.

– Den skal indføres før man kan lave uddannelsen, siger han. – Men vores medlemmer kan have en følelse af, at det egentlig er mærkeligt, at man godt kan bruge mange penge på at købe nye it-systemer til en computer og opdatere den viden, der ligger i den, men det går for langsomt, når man skal opdatere den viden, der ligger hos vores medlemmer. Det burde prioriteres lige så højt som at indføre den ny teknologi.

3F har gennem flere år haft en stor satsning, der går ud på at uddanne de ufaglærte i industrien til at blive faglærte. Man har fx udviklet en procesoperatøruddannelse og en toårig industrioperatøruddannelse, og på virksomhederne er man glade for uddannelserne, blandt andet fordi det er nemmere at arbejde med ny teknologi, når man har taget en uddannelse, fortæller Mads Andersen.

– Procesoperatøruddannelsen handler om hele processen i et anlæg uanset om du laver plantebeskyttelsesmidler, medicin eller øl. De bruger også ny teknologi, der er indført over mange år. Det startende med at man fik et overvågningsanlæg som var på en computerskærm i stedet for et stort dashboard med røde og grønne lamper.

– Så vi har løbende udviklet uddannelser i ny teknologi til vores medlemmer, og det kommer vi også til i fremtiden. Det er lige fra ordblindeundervisning til medlemmer, der har taget en faglig uddannelse, som aldrig havde forestillet sig, at de kunne. Vi har så mange positive historier om medlemmer, der har fået uddannelse, og nu kan skrive sms’er til deres børnebørn.

Nogen skal finde andet arbejde

Den negative side af udviklingen er, at nogen af 3Fs medlemmer kan føle sig pressede, fordi de skal lære så meget nyt.

– Det påvirker nogen af vores medlemmer negativt, siger Mads Andersen. – Men der er man som virksomhed dels nødt til at give den nødvendige uddannelse i forbindelse med, at man indfører ny teknologi og dels indføre det i nogen tempi, hvor folk kan følge med. Der er folk, der går ned på, at man indfører ny teknologi både på industriarbejdspladser og andre steder i samfundet, hvor man ikke har fået den nødvendige oplæring eller uddannelse. Kravene bliver større og større, og hvis du ikke får den oplæring eller uddannelse, der skal til, så har det en negativ effekt.

Men Mads Andersen mener stadig, at de positive effekter af ny teknologi er langt de største, og når folk først har vænnet sig til det nye, får mange et mere spændende job.

– Hvis du ser på nogen af de virksomheder, der har indført automatisering af printplader. Print er jo noget man laver til mange virksomheder Kamstrup, Danfoss, Vestas, store virksomheder som bruger mange printplader i deres teknologi. Der hvor man før sad og lavede finmontage og loddede.

– Der skal du nu passe den maskine, der gør det for dig. Det er jo et helt andet job du får, og langt hen ad vejen synes folk, at det er spændende. De har fået et helt nyt job og en helt ny hverdag, på baggrund af den nye teknologi. Der er selvfølgelig også nogen, hvor det måske ikke lige er det job, de skal have, og så må man finde sig noget et andet sted. Heldigvis er vi i en periode, hvor det er forholdsvis nemt at komme i arbejde.

Mads Andersen nævner DRs dokumentarer om montricepigerne fra Oticon i Thy, hvis arbejde blev flyttet til Polen. De havde problemer, fordi de ikke havde papir på deres kompetencer. Det er ikke nemt at finde arbejde i Thy, og hvis man ikke har papir på det man kan, kan det blive et stort psykisk pres, når man er nødt til at tage noget uddannelse.

– Det samme oplever man i mindre skala på virksomheder, der indfører ny teknologi, siger Mad Andersen. – Der er der nogen, som ikke skal være på arbejdspladsen mere. Og hvordan får man taget hånd om dem? Det er er måske ikke nemt at finde andet arbejde, hvis du er oppe i årene. Hvis du kan vaske trapper, kan du sikkert godt finde et arbejde i morgen, men det er ikke sikkert du kan finde noget du kan holde til fysisk, hvis du er oppe i 50erne eller ældre.

– Så derfor handler det også om uddannelse den vej rundt. Når man indfører ny teknologi, skal man ikke kun tænke på dem, der skal varetage den ny teknologi, man skal også tænke på dem, der mister deres arbejde på grund af, at den nye teknologi blev indført, så de kan få et arbejde, de faktisk også kan klare bagefter.

Førerløse biler og platforme

3F kan måske se frem til, at der kommer førerløse biler, som vil tage arbejde fra taxa- og lastbilchauffører, og at endnu flere arbejdspladser i industrien falder bort. Men det varer længe, før vi når dertil, mener Mads Andersen.

På teknologisk Institut arbejder man med udvikling af industrirobotter

– Men når vi kommer dertil, tror jeg, at vi som samfund skal kigge på, hvad vi så skal gøre, siger han. – Hvis der kommer en kæmpe ledighed, må vi fordele det arbejde, der er, på en anden måde, end vi gøre i dag. Men den nye teknologi skal også laves. Universal Robots har en stor fabrik i Odense, som laver cobotter til hele verden. De robotter skal jo også laves. På et tidspunkt vil robotter sikkert kunne lave noget af det, men der vil også være noget, de ikke kan. Og kommer der en maskine, der kan det, så skal den maskine laves et sted, eller den skal passes og stilles op. Og det er det, vi skal uddanne vores medlemmer til.

3F ser sig ikke truet af platformsøkonomierne, der også vinder frem, men vil i stedet have dem ind under de overenskomster, som andre i samme brancher også har.

– Vores privatservice har fx lavet en overenskomst med Hilfr, som er en platform, som formidler arbejdskraft til rengøring i private hjem. Der har de lavet en prøveoverenskomst, hvor du bliver ansat, når du har et vist antal timer, og dermed er du dækket af overenskomsten. Vi har selvfølgelig også en interesse i, at platformsøkonomier ikke arbejder udenfor alle normer og regler i det danske samfund.

– Der er stadig ting, som skal overholdes omkring arbejdsmiljø, hviletid osv. Der er jo ikke nogen af os, der ønsker sådan et working poor samfund, hvor vi alle sammen render rundt og er fiktive selvstændige, hvor det bare bliver alles kamp mod alle og kun de stærkeste overlever. Vi ønsker som fagforening at tage vare på det enkelte menneske.

Denne uge:

3F og Uddannelse

Generelt er 3Fpositive, når vi taler om ny teknologi. De mener ligesom Dansk Metal, at det kan fastholde arbejdspladser i Danmark, og så er de glade for, at medlemmerne ikke bliver slidt ned på samme måde som tidligere. Men ny teknologi kræver uddannelse.

Det ensidigt gentagede arbejde, som har været en af industriarbejdets svøber, er på vej ud. Det bliver i vid udstrækning erstattet af robotter, og det er godt, mener Mads Andersen, der er gruppeformand i Industrigruppen i 3F. techst har talt med ham om robotternes indtog på 3Fs arbejdspladser.

– Der er stor forskel på den nye teknologi, siger han. – Der er den teknologi, der hjælper vores medlemmer i forhold til deres arbejdsmiljø, specielt det fysiske arbejdsmiljø. Min klare opfattelse er, at det er noget af det, der har gjort mest for arbejdsmiljøet i industrien. Nedslidningen er blevet mindre, fordi du ikke har alle de tunge løft eller det ensidigt gentagede arbejde, som nogen af robotterne overtager.

Vi ved godt, at det kan betyde, at der skal færre til at lave arbejdet, men vi ved også, at tidligere blev folk nedslidte langt hurtigere end godt er. Man skulle helst gå ud af arbejdsmarkedet og være lige så frisk, som da man gik ind – der vil være en forskel, fordi du er blevet ældre – men det skal ikke være dit arbejde, der har ødelagt dig. Så på den måde, er det en rigtig stor gevinst for arbejdsmarkedet. Det kan så have en psykisk negativ effekt, indtil man lærer det at kende, men så skulle man gerne komme over det.

Mads Andersen

– Så er der den nye teknologi, der kommer ind og overtager vores arbejde, fortsætter Mads Andersen. – Her er vi er nødt til at tro på, at hvis man ikke indførte den ny teknologi, ville det være langt værre. Teknologien kan være med til at fastholde arbejdspladser, fordi man med den nye teknologi kan øge den produktivitet, som ellers kun kan øges ved, at du løber stærkere.

– Det gør at du kan fastholde arbejdspladser i Danmark i stedet for, som vi så op gennem 90erne og specielt i nullerne, at man flyttede arbejdspladser til lavtlønslande, fordi det ikke er konkurrencedygtigt med de løn- og arbejdsforhold og den levestandard, vi har her i landet. Det gør man stadig, men ikke i samme omfang. I de senere år er der blevet ansat flere i industrien, end der har været tidligere. Så det går den rigtige vej, samtidig med at man indfører ny teknologi.

Uddannelse er lige så vigtig som teknologi

Når man taler med 3F om ny teknologi falder snakken meget hurtigt på uddannelse, og selvom 3Fs medlemmer gerne vil have mere uddannelse og er klar over, at de selv skal opdateres på samme måde som teknologien, så er det ikke lige let for alle.

– Der er nogen af os, der gjorde et større indtryk på Folkeskolen, end den gjorde på os, siger Mads Andersen. – Og hvis man har haft nogen dårlige oplevelser med uddannelsessystemet, så kan det være svært at komme i gang igen. I industrien har man løbende indført ny teknologi, så der har vores medlemmer lært at forholde sig til det, lige fra dengang de fik robotter som kunne flytte ting, til de fik computere på procesmaskinerne. Og når man indfører ny teknologi i virksomhederne, er det ofte i et større omfang, og så har man nogen kolleger, man kan støtte sig til.

Op til overenskomstforhandlingerne er det kutyme, at fagforbundene spørger deres medlemmer, hvilke ønsker de har til en ny overenskomst. Og her står uddannelse højt på listen, når 3F spørger deres medlemmer. Det gør det, fordi de er klar over, at den ny teknologi kræver nye kompetencer. Og mange synes, at det går for langsomt ude på virksomhederne.

– Rigtig mange af vores medlemmer synes ikke, virksomhederne gør nok for at efteruddanne dem til, at der indføres ny teknologi, siger Mads Andersen. – Det er ikke fordi uddannelsen ikke er til stede. Vi udvikler uddannelser hele tiden i samarbejde med Dansk Industri og tilpasser vores erhvervsuddannelsen og vores AMU-kurser til den nye teknologi.

Brochure for AMU-kursus

Mads Andersen medgiver, at uddannelserne altid vil halte efter virkeligheden ude i industrien, for uddannelsessystemet kan ikke hamle op med de mange milliarder, der bruges på at udvikle og investere i ny teknologi.

– Den skal indføres før man kan lave uddannelsen, siger han. – Men vores medlemmer kan have en følelse af, at det egentlig er mærkeligt, at man godt kan bruge mange penge på at købe nye it-systemer til en computer og opdatere den viden, der ligger i den, men det går for langsomt, når man skal opdatere den viden, der ligger hos vores medlemmer. Det burde prioriteres lige så højt som at indføre den ny teknologi.

3F har gennem flere år haft en stor satsning, der går ud på at uddanne de ufaglærte i industrien til at blive faglærte. Man har fx udviklet en procesoperatøruddannelse og en toårig industrioperatøruddannelse, og på virksomhederne er man glade for uddannelserne, blandt andet fordi det er nemmere at arbejde med ny teknologi, når man har taget en uddannelse, fortæller Mads Andersen.

– Procesoperatøruddannelsen handler om hele processen i et anlæg uanset om du laver plantebeskyttelsesmidler, medicin eller øl. De bruger også ny teknologi, der er indført over mange år. Det startende med at man fik et overvågningsanlæg som var på en computerskærm i stedet for et stort dashboard med røde og grønne lamper.

– Så vi har løbende udviklet uddannelser i ny teknologi til vores medlemmer, og det kommer vi også til i fremtiden. Det er lige fra ordblindeundervisning til medlemmer, der har taget en faglig uddannelse, som aldrig havde forestillet sig, at de kunne. Vi har så mange positive historier om medlemmer, der har fået uddannelse, og nu kan skrive sms’er til deres børnebørn.

Nogen skal finde andet arbejde

Den negative side af udviklingen er, at nogen af 3Fs medlemmer kan føle sig pressede, fordi de skal lære så meget nyt.

– Det påvirker nogen af vores medlemmer negativt, siger Mads Andersen. – Men der er man som virksomhed dels nødt til at give den nødvendige uddannelse i forbindelse med, at man indfører ny teknologi og dels indføre det i nogen tempi, hvor folk kan følge med. Der er folk, der går ned på, at man indfører ny teknologi både på industriarbejdspladser og andre steder i samfundet, hvor man ikke har fået den nødvendige oplæring eller uddannelse. Kravene bliver større og større, og hvis du ikke får den oplæring eller uddannelse, der skal til, så har det en negativ effekt.

Men Mads Andersen mener stadig, at de positive effekter af ny teknologi er langt de største, og når folk først har vænnet sig til det nye, får mange et mere spændende job.

– Hvis du ser på nogen af de virksomheder, der har indført automatisering af printplader. Print er jo noget man laver til mange virksomheder Kamstrup, Danfoss, Vestas, store virksomheder som bruger mange printplader i deres teknologi. Der hvor man før sad og lavede finmontage og loddede.

– Der skal du nu passe den maskine, der gør det for dig. Det er jo et helt andet job du får, og langt hen ad vejen synes folk, at det er spændende. De har fået et helt nyt job og en helt ny hverdag, på baggrund af den nye teknologi. Der er selvfølgelig også nogen, hvor det måske ikke lige er det job, de skal have, og så må man finde sig noget et andet sted. Heldigvis er vi i en periode, hvor det er forholdsvis nemt at komme i arbejde.

Mads Andersen nævner DRs dokumentarer om montricepigerne fra Oticon i Thy, hvis arbejde blev flyttet til Polen. De havde problemer, fordi de ikke havde papir på deres kompetencer. Det er ikke nemt at finde arbejde i Thy, og hvis man ikke har papir på det man kan, kan det blive et stort psykisk pres, når man er nødt til at tage noget uddannelse.

– Det samme oplever man i mindre skala på virksomheder, der indfører ny teknologi, siger Mad Andersen. – Der er der nogen, som ikke skal være på arbejdspladsen mere. Og hvordan får man taget hånd om dem? Det er er måske ikke nemt at finde andet arbejde, hvis du er oppe i årene. Hvis du kan vaske trapper, kan du sikkert godt finde et arbejde i morgen, men det er ikke sikkert du kan finde noget du kan holde til fysisk, hvis du er oppe i 50erne eller ældre.

– Så derfor handler det også om uddannelse den vej rundt. Når man indfører ny teknologi, skal man ikke kun tænke på dem, der skal varetage den ny teknologi, man skal også tænke på dem, der mister deres arbejde på grund af, at den nye teknologi blev indført, så de kan få et arbejde, de faktisk også kan klare bagefter.

Førerløse biler og platforme

3F kan måske se frem til, at der kommer førerløse biler, som vil tage arbejde fra taxa- og lastbilchauffører, og at endnu flere arbejdspladser i industrien falder bort. Men det varer længe, før vi når dertil, mener Mads Andersen.

På teknologisk Institut arbejder man med udvikling af industrirobotter

– Men når vi kommer dertil, tror jeg, at vi som samfund skal kigge på, hvad vi så skal gøre, siger han. – Hvis der kommer en kæmpe ledighed, må vi fordele det arbejde, der er, på en anden måde, end vi gøre i dag. Men den nye teknologi skal også laves. Universal Robots har en stor fabrik i Odense, som laver cobotter til hele verden. De robotter skal jo også laves. På et tidspunkt vil robotter sikkert kunne lave noget af det, men der vil også være noget, de ikke kan. Og kommer der en maskine, der kan det, så skal den maskine laves et sted, eller den skal passes og stilles op. Og det er det, vi skal uddanne vores medlemmer til.

3F ser sig ikke truet af platformsøkonomierne, der også vinder frem, men vil i stedet have dem ind under de overenskomster, som andre i samme brancher også har.

– Vores privatservice har fx lavet en overenskomst med Hilfr, som er en platform, som formidler arbejdskraft til rengøring i private hjem. Der har de lavet en prøveoverenskomst, hvor du bliver ansat, når du har et vist antal timer, og dermed er du dækket af overenskomsten. Vi har selvfølgelig også en interesse i, at platformsøkonomier ikke arbejder udenfor alle normer og regler i det danske samfund.

– Der er stadig ting, som skal overholdes omkring arbejdsmiljø, hviletid osv. Der er jo ikke nogen af os, der ønsker sådan et working poor samfund, hvor vi alle sammen render rundt og er fiktive selvstændige, hvor det bare bliver alles kamp mod alle og kun de stærkeste overlever. Vi ønsker som fagforening at tage vare på det enkelte menneske.

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnementGruppeabonnementGavekort