3D-computerspil i Vejle giver borgerinddragelse og bedre beslutninger

I Bylaboratoriet i centrum af Vejle kan borgerne gå lige ind fra gaden og ind i et stort virtuelt rum, hvor de ved selvsyn kan se planer og visioner for kommende byggeprojekter i Vejle. Teknikken skaber et fælles virtuelt og stort rum, hvor fem til ti personer på samme tid bogstavelig talt kan træde ind i fremtiden og prøve den af, inden den bliver en realitet i mursten, træ, glas og beton.

På Kirketorvet midt i Vejle kan man træde lige fra gaden og ind i en tre-dimensionel, virtuel og dynamisk model af byen.

– Caven kalder vi hulen her, siger projektleder Jette Vindum og viser ind i et lille rum med lærreder på tre af væggene – og på gulvet.

Hun tænder for projektorerne og computeren og et øjeblik efter står vi ikke bare i en lille, lukket hule, men i en digital udgave af Vejle by. Det ligner en dansk udgave af de fleste store computerspil som for eksempel GTA og Fortnite, hvor du kan flyve hen over byen, køre en tur på gaderne eller bare stille dig ved kanten af en bro eller en havnekaj og dreje rundt om dig selv for at tage byen ind.

– Gå bare et skridt længere frem, så du står på lærredet på gulvet, inviterer arkitekt Poul Skræ, der har taget controlleren og hjemmevant viser rundt i sin by.

Han ”flyver” hen til en bakke på kanten af den ådal, som Vejle er bygget på. Her zoomer han ind på en gangbro i skoven. Her har Poul Skræ lagt forskellige arkitektfirmaers bud på et udsigtspunkt ind i systemet, og pludselig vandrer vi rundt den virkelighedstro gangbro over bøgetræerne. Broen, gelænderet og den omgivende skov er ganske vist kun en projektion fra en computer, men størrelsesforholdet er 1:1, så oplevelsen af at stå på det virtuelle udsigtspunkt er kan mærkes helt ind i maven.

– Her kan du direkte fornemme, hvor bred broen vil blive, hvis vi bygger den. Og at der er plads til, at kan komme to kørestole forbi hinanden, siger han og peger på plankerne under mine fødder.

Fællesoplevelse i ’caven’

Den virkelighedstro computermodel af Vejle er en del af den offentlige udstilling på Økolariet og Bylaboratoriet i centrum af byen. Det er også her kommunens forvaltning for teknik og miljø har til huse.

Vejles virtuelle cave er bygget op af standardkomponenter med projektorer på lærreder på tre sider og gulv. Arkitekt Poul Skræ og projektchef Jette Vindum. Foto: Claus Thorhauge

Her kan folk komme ind fra gaden, selv gribe controlleren og vandre sine egne veje i nutidens Vejle, eller fremtidens gader, torve, bygninger og andre installationer i byen. Eller måske ligefrem bladre sig gennem forskellige visioner for fremtidens by.

– Se her, hvordan du kan skifte mellem de forskellige arkitektforslag til nogle af de 15 udsigtspunkter, som vi overvejer at bygge rundt om byen, siger arkitekt Poul Skræ og zapper hurtigt gennem forskellige udkast til gangbroer under mine fødder.

Det er en ganske anderledes oplevelse af 3D og virtual reality at stå inde i virtuelt byrum sammen med andre mennesker. I modsætning til 3D-briller er jeg ikke alene om oplevelsen. Jeg er i det virtuelle rum sammen med Jette og Poul – vi står midt i den samme oplevelse, mens vi flyver rundt i den og taler om den.

Simulation af virkeligheden er en aha-oplevelse

Bylaboratoriet i Vejle er en fælles oplevelse – ikke en solotur, og det er en meget væsentlig forskel.

– Det er selvfølgelig fint, at skoleklasser, familier og pensionister kan komme ind og ved selvsyn få en fornemmelse af, hvad deres egen by kan blive til. Borgerinddragelse er et element af det. Men det er kun den ene del af ideen med at installere sådan en dyr installation som en digital cave, forklarer projektleder Jette Vindum og tilføjer:

– Det er lige så afgørende, at vi kan invitere politikere og byplanudviklere med ind i den fremtid, som de skal udvikle og beslutte. For eksempel havde vi for nylig teknisk udvalg nede og gå og flyve en tur rundt om et parkeringshus, der skal bygges nede ved stationen ud mod havnen.

Ifølge Jette Vindum har overflyvningen i den digitale cave tidligere være den direkte årsag til, at politikerne byggede endnu en etage på det planlagte parkeringshus.

– De kunne fra alle vinkler vurdere, at det ikke ville være generende at sætte endnu en etage på, siger Jette Vindum.

Bedre beslutninger er billige

Hendes kollega havde den samme aha-oplevelse, da han viste dommerkomiteen til arkitektkonkurrencen om Vejles nye udsigtspunkter frem på computeren.

– Det var Teknisk Udvalg, så de havde selvfølgelig læst beskrivelserne og set alle tegningerne. Men jeg kunne høre på dem bagefter, at oplevelsen i caven var en central del af deres diskussion bagefter, siger Poul Skræ.

Det er netop her, at Vejles virtuelle bysimulator for alvor beviser sit værd.

– Hvis vi med den her 3D-visualisering kan forudse og planlægge bedre byrum, så er pengene jo hurtigt sparet ind i forhold til fejlslagne byggeprojekter, siger Jette Vindum.

Simulerer klimaændringer med et klik

Med en almindelige remotekontrol, som vi kender den fra computerspil, styrer Poul Skræ os rundt i den virtuelle virkelighed i Vejles virtuelle by. Fot: Claus Thorhauge

Vejle er en af de kommuner, der arbejder målrettet med at bekæmpe klimaændringer og forberede sig mod følgerne af stigningen i temperatur og vandstand. Med et klik på controlleren demonstrerer Poul Skræ, hvordan et voldsomt skybrud eller oversvømmelse vil sætte byen under et voldsomt pres.

Han får simpelthen vandstanden i Vejle Å og Fjord til at stige halvanden meter, og pludselig står hovedparten af byen under vand.

Det er så livagtigt, at vi næsten kan mærke vandet om fødderne, som vi står der på gulvet i den virtuelle 3D-cave. Jeg får i hvert lyst til at sætte kursen direkte mod kirken, der ligger på en lille bakkeø i byens midte.

Kun kirken og de nærmeste gader lige udenfor bygningen holder sig lige oven vande – gaderne og den nederste del af husene i resten af byen er dækket af blåt vand.

– Det illustrerer jo tydeligt, hvad forhøjet vandstand vil betyde for gader og huse, griner Poul Skræ og tømmer igen vandet ud af byen med et klik.

Sofwaren er udviklet i Danmark

Borgerne kan flyve hen over deres egen by, Vejle, forklarer projektchef Jette Vindum fra Vejle Kommune. I baggrunden den sydlige bred af Vejle Fjord. Foto: Claus Thorhauge.

3D-studiet, som Vejle har døbt sin virtuelle 3D-hule, er en del af kommunens videnscenter, hvor borgere, politikere og embedsmænd arbejder med at udvikle byen. Det er gratis indgang både fra byens videns- og oplevelsescenter, Økolariet, og Bylaboratoriet, der er kommunens formidlingscenter for byplanlægning. Begge institutioner arbejder for at gøre Vejle til en bæredygtig by.

Links til firmaer, der er med til at udvikle Vejles 3D-studie og 3D-studiet:

Epiito

Bimequity

Okolariet

Selve teknikken bag den virtuelle cave er skabt med standard computer-komponenter som pc, videoprojektorer, controller og 3D-software, som vi kender det fra computerspil. Softwaren bag den computerskabte by hedder Unity og er danskudviklet. Den kan hente byggeprojekter ind, der er tegnet i BIM-formatet, Building Information Model.

Caven er leveret af danske Epiito. Foruden Vejle Kommune bruger blandt andre Arkitektskolen i Aarhus, Panum Instituttet, det nye Hospital Nordsjælland og nyt Ålborg Hospital cave til at vurdere kommende byggeri.

Denne uge:

3D-computerspil i Vejle giver borgerinddragelse og bedre beslutninger

I Bylaboratoriet i centrum af Vejle kan borgerne gå lige ind fra gaden og ind i et stort virtuelt rum, hvor de ved selvsyn kan se planer og visioner for kommende byggeprojekter i Vejle. Teknikken skaber et fælles virtuelt og stort rum, hvor fem til ti personer på samme tid bogstavelig talt kan træde ind i fremtiden og prøve den af, inden den bliver en realitet i mursten, træ, glas og beton.

På Kirketorvet midt i Vejle kan man træde lige fra gaden og ind i en tre-dimensionel, virtuel og dynamisk model af byen.

– Caven kalder vi hulen her, siger projektleder Jette Vindum og viser ind i et lille rum med lærreder på tre af væggene – og på gulvet.

Hun tænder for projektorerne og computeren og et øjeblik efter står vi ikke bare i en lille, lukket hule, men i en digital udgave af Vejle by. Det ligner en dansk udgave af de fleste store computerspil som for eksempel GTA og Fortnite, hvor du kan flyve hen over byen, køre en tur på gaderne eller bare stille dig ved kanten af en bro eller en havnekaj og dreje rundt om dig selv for at tage byen ind.

– Gå bare et skridt længere frem, så du står på lærredet på gulvet, inviterer arkitekt Poul Skræ, der har taget controlleren og hjemmevant viser rundt i sin by.

Han ”flyver” hen til en bakke på kanten af den ådal, som Vejle er bygget på. Her zoomer han ind på en gangbro i skoven. Her har Poul Skræ lagt forskellige arkitektfirmaers bud på et udsigtspunkt ind i systemet, og pludselig vandrer vi rundt den virkelighedstro gangbro over bøgetræerne. Broen, gelænderet og den omgivende skov er ganske vist kun en projektion fra en computer, men størrelsesforholdet er 1:1, så oplevelsen af at stå på det virtuelle udsigtspunkt er kan mærkes helt ind i maven.

– Her kan du direkte fornemme, hvor bred broen vil blive, hvis vi bygger den. Og at der er plads til, at kan komme to kørestole forbi hinanden, siger han og peger på plankerne under mine fødder.

Fællesoplevelse i ’caven’

Den virkelighedstro computermodel af Vejle er en del af den offentlige udstilling på Økolariet og Bylaboratoriet i centrum af byen. Det er også her kommunens forvaltning for teknik og miljø har til huse.

Vejles virtuelle cave er bygget op af standardkomponenter med projektorer på lærreder på tre sider og gulv. Arkitekt Poul Skræ og projektchef Jette Vindum. Foto: Claus Thorhauge

Her kan folk komme ind fra gaden, selv gribe controlleren og vandre sine egne veje i nutidens Vejle, eller fremtidens gader, torve, bygninger og andre installationer i byen. Eller måske ligefrem bladre sig gennem forskellige visioner for fremtidens by.

– Se her, hvordan du kan skifte mellem de forskellige arkitektforslag til nogle af de 15 udsigtspunkter, som vi overvejer at bygge rundt om byen, siger arkitekt Poul Skræ og zapper hurtigt gennem forskellige udkast til gangbroer under mine fødder.

Det er en ganske anderledes oplevelse af 3D og virtual reality at stå inde i virtuelt byrum sammen med andre mennesker. I modsætning til 3D-briller er jeg ikke alene om oplevelsen. Jeg er i det virtuelle rum sammen med Jette og Poul – vi står midt i den samme oplevelse, mens vi flyver rundt i den og taler om den.

Simulation af virkeligheden er en aha-oplevelse

Bylaboratoriet i Vejle er en fælles oplevelse – ikke en solotur, og det er en meget væsentlig forskel.

– Det er selvfølgelig fint, at skoleklasser, familier og pensionister kan komme ind og ved selvsyn få en fornemmelse af, hvad deres egen by kan blive til. Borgerinddragelse er et element af det. Men det er kun den ene del af ideen med at installere sådan en dyr installation som en digital cave, forklarer projektleder Jette Vindum og tilføjer:

– Det er lige så afgørende, at vi kan invitere politikere og byplanudviklere med ind i den fremtid, som de skal udvikle og beslutte. For eksempel havde vi for nylig teknisk udvalg nede og gå og flyve en tur rundt om et parkeringshus, der skal bygges nede ved stationen ud mod havnen.

Ifølge Jette Vindum har overflyvningen i den digitale cave tidligere være den direkte årsag til, at politikerne byggede endnu en etage på det planlagte parkeringshus.

– De kunne fra alle vinkler vurdere, at det ikke ville være generende at sætte endnu en etage på, siger Jette Vindum.

Bedre beslutninger er billige

Hendes kollega havde den samme aha-oplevelse, da han viste dommerkomiteen til arkitektkonkurrencen om Vejles nye udsigtspunkter frem på computeren.

– Det var Teknisk Udvalg, så de havde selvfølgelig læst beskrivelserne og set alle tegningerne. Men jeg kunne høre på dem bagefter, at oplevelsen i caven var en central del af deres diskussion bagefter, siger Poul Skræ.

Det er netop her, at Vejles virtuelle bysimulator for alvor beviser sit værd.

– Hvis vi med den her 3D-visualisering kan forudse og planlægge bedre byrum, så er pengene jo hurtigt sparet ind i forhold til fejlslagne byggeprojekter, siger Jette Vindum.

Simulerer klimaændringer med et klik

Med en almindelige remotekontrol, som vi kender den fra computerspil, styrer Poul Skræ os rundt i den virtuelle virkelighed i Vejles virtuelle by. Fot: Claus Thorhauge

Vejle er en af de kommuner, der arbejder målrettet med at bekæmpe klimaændringer og forberede sig mod følgerne af stigningen i temperatur og vandstand. Med et klik på controlleren demonstrerer Poul Skræ, hvordan et voldsomt skybrud eller oversvømmelse vil sætte byen under et voldsomt pres.

Han får simpelthen vandstanden i Vejle Å og Fjord til at stige halvanden meter, og pludselig står hovedparten af byen under vand.

Det er så livagtigt, at vi næsten kan mærke vandet om fødderne, som vi står der på gulvet i den virtuelle 3D-cave. Jeg får i hvert lyst til at sætte kursen direkte mod kirken, der ligger på en lille bakkeø i byens midte.

Kun kirken og de nærmeste gader lige udenfor bygningen holder sig lige oven vande – gaderne og den nederste del af husene i resten af byen er dækket af blåt vand.

– Det illustrerer jo tydeligt, hvad forhøjet vandstand vil betyde for gader og huse, griner Poul Skræ og tømmer igen vandet ud af byen med et klik.

Sofwaren er udviklet i Danmark

Borgerne kan flyve hen over deres egen by, Vejle, forklarer projektchef Jette Vindum fra Vejle Kommune. I baggrunden den sydlige bred af Vejle Fjord. Foto: Claus Thorhauge.

3D-studiet, som Vejle har døbt sin virtuelle 3D-hule, er en del af kommunens videnscenter, hvor borgere, politikere og embedsmænd arbejder med at udvikle byen. Det er gratis indgang både fra byens videns- og oplevelsescenter, Økolariet, og Bylaboratoriet, der er kommunens formidlingscenter for byplanlægning. Begge institutioner arbejder for at gøre Vejle til en bæredygtig by.

Links til firmaer, der er med til at udvikle Vejles 3D-studie og 3D-studiet:

Epiito

Bimequity

Okolariet

Selve teknikken bag den virtuelle cave er skabt med standard computer-komponenter som pc, videoprojektorer, controller og 3D-software, som vi kender det fra computerspil. Softwaren bag den computerskabte by hedder Unity og er danskudviklet. Den kan hente byggeprojekter ind, der er tegnet i BIM-formatet, Building Information Model.

Caven er leveret af danske Epiito. Foruden Vejle Kommune bruger blandt andre Arkitektskolen i Aarhus, Panum Instituttet, det nye Hospital Nordsjælland og nyt Ålborg Hospital cave til at vurdere kommende byggeri.

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnement


Abonnement

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned. Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned

Varenummer (SKU): 40000 Varekategori:

Gruppeabonnement


Gruppeabonnement

Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter Fra: 39,00 DKK per måned per medlem

Fra 5102550
Clear

Gruppemedlemmer:

Varenummer (SKU): 30000 Varekategori:

Gavekort


Tilbud

Gavekort

Gavekortet modtages som kode via e-mail og kan frit gives væk. Den første måned er stadig gratis ved brug af gavekort.

90,00 DKK120,00 DKK

3 måneder4 måneder
Ryd

Varenummer (SKU): N/A Varekategori: