Om techst

Dette er et prøvenummer af techst – et nyt online medie om de teknologiske forandringer, der nu og i den nærmeste fremtid vil påvirke den måde vi lever på og den måde vi indretter samfundet på.

techst vil være det medie, der fokuserer på konsekvenserne af ny radikal teknologi, den såkaldte fjerde industrielle revolution og hvad det betyder for dig og mig.

Er det godt eller skidt? Og for hvem? Vi stiller de spørgsmålene til forskerne, erhvervslivet, interesseorganisationerne og politikerne. Og vi følger udviklingen tæt.

techst vil beskæftige sig med krydsfeltet mellem radikal ny teknologi og samfundsudviklingen. Det handler om kunstig intelligens, machine learning, robotter i enhver afskygning, droner, disruption af kendte tekniker og produktionsmåder – og hvad det kommer til at betyde for os alle sammen. Hvad der betyder for den måde vi arbejder og uddanner os på, hvordan vi passer de ældre og hvordan vi indretter sundhedsvæsnet og andre dele af samfundet.

techst udgives af:

Gekko Medieproduktioner
Jakob Dannefærdsvej 14,kld.tv.
1973 Frederiksberg C

Redaktion:
Jørgen Madsen ansv., mail: jm@techst.dk
Uffe Lynglund, mail: ul@techst.dk
Lisbeth Lyngse, mail: ll@techst.dk

techst udgives med støtte fra Mediestøttens innovationspulje.