Bæredygtighed er på de fleste virksomheders dagsorden

Langt de fleste danske virksomheder har taget initiativer mod øget bæredygtighed. Men kun 20 procent af virksomhederne arbejder ud fra FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed, selvom det kan have store fordele for dem. Det viser ny, stor undersøgelse, som Teknologisk Institut står bag.

FN’s 17 Verdensmål, der blev vedtaget i 2015, forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling – bl.a. ved helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, gøre produktion mere bæredygtig, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og meget andet som fx anstændige jobs. Selv om det er landene, der har forpligtiget sig, er de fleste enige om at virksomhederne spiller en afgørende rolle, hvis de ambitiøse mål skal nås inden 2030.

– Der har længe været konsensus om, at det er virksomhederne, der skal levere de nye løsninger, som kan understøtte en bæredygtig omstilling, og at de på den måde er afgørende for at nå i mål med Verdensmålene, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut og fortsætter:

– Med undersøgelsen får vi et billede af, hvordan og i hvilken grad Verdensmålene omsættes i danske virksomheder – og hvilken værdi virksomhederne selv vurderer, de får ud af at arbejde med Verdensmålene. Vi håber, at danske virksomheder kan bruge undersøgelsen til at danne sig et billede af, hvor udbredt arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed er blandt andre danske virksomheder.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal søges opfyldt inden 2030

Fokus på grøn omstilling trods ringe kendskab til Verdensmål

En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at knap halvdelen af de spurgte virksomheder aldrig har hørt om Verdensmålene og derfor ikke forholder sig til dem. Det er primært de små og mellemstore virksomheder. Blandt de større virksomheder er det mere udbredt at verdensmålene indgår i virksomhedernes arbejde med at omstille produktionen i mere bæredygtig retning.

Alligevel viser det sig at hele 76 procent af de adspurgte virksomheder indenfor de sidste to til tre år har taget initiativer som forbedrer klima, ressourceforbrug eller miljø.

– Det er positivt, men ikke overraskende, at så mange danske virksomheder har arbejdet med miljømæssige forbedringer uanset baggrunden for initiativet. Danmark har haft stort fokus på miljømæssig bæredygtighed de sidste mange år og aktuelt under overskriften ”grøn omstilling”. Dykker vi mere ned i tallene, er det sådan, at hele 73 procent af de virksomheder, som arbejder med Verdensmålene, planlægger nye initiativer ift. miljø, klima og ressourceforbrug indenfor de næste to til tre år.

– For virksomheder, som ikke arbejder med Verdensmålene, er det kun 54 procent, som har planer om miljømæssige initiativer de næste to til tre år. Det kan være en forsigtig indikator på, at Verdensmålene fungerer som en rammesætning af virksomhedernes arbejde med bæredygtighed, siger Stig Yding Sørensen, forretningsleder på Teknologisk Institut.

Krav fra kunderne og bedre konkurrenceevne

To ud af tre af de adspurgte virksomheder vurderer, at deres konkurrenceevne styrkes, når der er fokus på bæredygtighed i samfundet. Det kan skabe adgang til nye markeder eller give adgang til nye kunder. For 40 procent af virksomhederne handler det om at leve op til krav fra kunderne.

– Jeg tror, vi vil se, at i takt med at kendskabet til Verdensmålene bliver mere udbredt blandt virksomhederne, så vil efterspørgslen og kravene fra kunderne til virksomhederne i forhold til indsatser, som direkte er sat i relation til Verdensmåls-rammen, stige. Vi kan se, at en spydspids af de større og internationalt orienterede virksomheder har fordel af at bruge Verdensmålene som rammesætning for deres bæredygtighedsarbejde, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre.

Genanvendelse og cirkulær økonomi

En af de virksomheder, der arbejder målrettet med FNs Verdensmål er Ambu, som udvikler og producerer hospitalsudstyr. Virksomheden arbejder med at udvikle en mere bæredygtig affaldshåndtering af deres engangsprodukter med fokus på genanvendelse og en take-back-ordning – i første omgang handler det om deres anæstesimasker. Ambus anæstesimaske, som patienten får over næse og mund under bedøvelse, består udelukkende af blød PVC. Blød PVC er den største materialefraktion eller affaldsprodukt på hospitalerne, og cirka 40 % af hospitalers engangsprodukter består af denne plasttype.

– I Ambu vil vi gerne tage ansvar for, at vores produktion og bortskaffelsen af vores produkter er så skånsom for miljøet som muligt. Vi vil derfor arbejde på, at plast fra vores produkter kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi, så vores produkters miljøbelastning reduceres markant, siger Annette Bitz, Head of Biosafety ved Ambu.

En anden virksomhed, der har arbejdet struktureret med Verdensmålene er YIT Danmark, i dag Peab Asfalt, som er totalleverandør til vejsektoren med alle former for vejbelægning, fræsning af asfalt og beton, udførelse af vejstriber mv. YIT Danmark/ Peab Asfalt arbejder fokuseret på at reducere deres miljøbelastning i deres produktionskæder. I den forbindelse bruger YIT/ Peab Asfalt de 17 Verdensmål til at strukturere og kommunikere om deres arbejde og initiativer, der særligt er centeret om fire af målene, hvoraf det ene er Verdensmål 13: Klimaindsats.

YIT Danmark vil sikre en mere effektiv udnyttelse af deres materialer og affald. Virksomheden har derfor deltaget i projektet ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark” sammen med Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, Kommunernes Landsforening og Teknologisk Institut. Resultatet af projektet viste, at det er muligt at bruge 30% genbrugsasfalt i nye vejbelægninger uden at forringe holdbarhed, bæreevne, støj eller lignende. Samtidig kunne virksomheden opnå en klimagevinst på 14- 22 % sparet CO2.

Innovation og motivation

Af de virksomheder der forholder sig til Verdensmålene giver 42 procent udtryk for, at Verdensmålene har inspireret til innovation fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller energibesparelser. Motivationen for at arbejde med Verdensmålene er for 33 procent af virksomhederne, at Verdensmålene matcher virksomhedsværdierne, mens andre af virksomhederne arbejder med Verdensmålene på grund af forventningen om økonomisk gevinst, krav fra kunderne, eller fordi konkurrenterne arbejder med Verdensmålene.

– Når vi vurderer virksomhedernes svar, er det vigtigt at have for øje, at virksomhederne er spurgt før Corona-pandemien. Det er helt naturligt, at virksomhederne lige nu og i en periode fremover har et andet fokus. Men samtidig tyder meget på, at det fortsatte fokus på grøn omstilling i Danmark, bliver en vigtig del af vejen ud af den økonomiske krise og derfor stadig vil have virksomhedernes fokus, siger forretningsleder Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med direktører og ledende medarbejdere i 600 danske virksomheder med 10-1.000 ansatte i såkaldte teknologitunge brancher som fremstilling, forsyning samt bygge og anlæg. Interviewene er gennemført i perioden april til juni 2019.

Undersøgelsen kan hentes hos Teknologisk Institut

FNs verdensmål

FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal søges opfyldt inden 2030

Læs mere om Verdensmålene

[/wcm_restrict]

FN’s 17 Verdensmål, der blev vedtaget i 2015, forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling – bl.a. ved helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, gøre produktion mere bæredygtig, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og meget andet som fx anstændige jobs. Selv om det er landene, der har forpligtiget sig, er de fleste enige om at virksomhederne spiller en afgørende rolle, hvis de ambitiøse mål skal nås inden 2030.


Log ind for at se artiklen eller tilmeld dig og få techst gratis i 30 dage

Log ind for at se artiklen eller tilmeld dig og få techst gratis i 30 dage

Denne uge:

Bæredygtighed er på de fleste virksomheders dagsorden

Langt de fleste danske virksomheder har taget initiativer mod øget bæredygtighed. Men kun 20 procent af virksomhederne arbejder ud fra FNs 17 Verdensmål for bæredygtighed, selvom det kan have store fordele for dem. Det viser ny, stor undersøgelse, som Teknologisk Institut står bag.

FN’s 17 Verdensmål, der blev vedtaget i 2015, forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling – bl.a. ved helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, gøre produktion mere bæredygtig, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og meget andet som fx anstændige jobs. Selv om det er landene, der har forpligtiget sig, er de fleste enige om at virksomhederne spiller en afgørende rolle, hvis de ambitiøse mål skal nås inden 2030.

– Der har længe været konsensus om, at det er virksomhederne, der skal levere de nye løsninger, som kan understøtte en bæredygtig omstilling, og at de på den måde er afgørende for at nå i mål med Verdensmålene, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre, Teknologisk Institut og fortsætter:

– Med undersøgelsen får vi et billede af, hvordan og i hvilken grad Verdensmålene omsættes i danske virksomheder – og hvilken værdi virksomhederne selv vurderer, de får ud af at arbejde med Verdensmålene. Vi håber, at danske virksomheder kan bruge undersøgelsen til at danne sig et billede af, hvor udbredt arbejdet med Verdensmål og bæredygtighed er blandt andre danske virksomheder.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal søges opfyldt inden 2030

Fokus på grøn omstilling trods ringe kendskab til Verdensmål

En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at knap halvdelen af de spurgte virksomheder aldrig har hørt om Verdensmålene og derfor ikke forholder sig til dem. Det er primært de små og mellemstore virksomheder. Blandt de større virksomheder er det mere udbredt at verdensmålene indgår i virksomhedernes arbejde med at omstille produktionen i mere bæredygtig retning.

Alligevel viser det sig at hele 76 procent af de adspurgte virksomheder indenfor de sidste to til tre år har taget initiativer som forbedrer klima, ressourceforbrug eller miljø.

– Det er positivt, men ikke overraskende, at så mange danske virksomheder har arbejdet med miljømæssige forbedringer uanset baggrunden for initiativet. Danmark har haft stort fokus på miljømæssig bæredygtighed de sidste mange år og aktuelt under overskriften ”grøn omstilling”. Dykker vi mere ned i tallene, er det sådan, at hele 73 procent af de virksomheder, som arbejder med Verdensmålene, planlægger nye initiativer ift. miljø, klima og ressourceforbrug indenfor de næste to til tre år.

– For virksomheder, som ikke arbejder med Verdensmålene, er det kun 54 procent, som har planer om miljømæssige initiativer de næste to til tre år. Det kan være en forsigtig indikator på, at Verdensmålene fungerer som en rammesætning af virksomhedernes arbejde med bæredygtighed, siger Stig Yding Sørensen, forretningsleder på Teknologisk Institut.

Krav fra kunderne og bedre konkurrenceevne

To ud af tre af de adspurgte virksomheder vurderer, at deres konkurrenceevne styrkes, når der er fokus på bæredygtighed i samfundet. Det kan skabe adgang til nye markeder eller give adgang til nye kunder. For 40 procent af virksomhederne handler det om at leve op til krav fra kunderne.

– Jeg tror, vi vil se, at i takt med at kendskabet til Verdensmålene bliver mere udbredt blandt virksomhederne, så vil efterspørgslen og kravene fra kunderne til virksomhederne i forhold til indsatser, som direkte er sat i relation til Verdensmåls-rammen, stige. Vi kan se, at en spydspids af de større og internationalt orienterede virksomheder har fordel af at bruge Verdensmålene som rammesætning for deres bæredygtighedsarbejde, siger direktør Anne-Lise Høg Lejre.

Genanvendelse og cirkulær økonomi

En af de virksomheder, der arbejder målrettet med FNs Verdensmål er Ambu, som udvikler og producerer hospitalsudstyr. Virksomheden arbejder med at udvikle en mere bæredygtig affaldshåndtering af deres engangsprodukter med fokus på genanvendelse og en take-back-ordning – i første omgang handler det om deres anæstesimasker. Ambus anæstesimaske, som patienten får over næse og mund under bedøvelse, består udelukkende af blød PVC. Blød PVC er den største materialefraktion eller affaldsprodukt på hospitalerne, og cirka 40 % af hospitalers engangsprodukter består af denne plasttype.

– I Ambu vil vi gerne tage ansvar for, at vores produktion og bortskaffelsen af vores produkter er så skånsom for miljøet som muligt. Vi vil derfor arbejde på, at plast fra vores produkter kan genanvendes og indgå i en cirkulær økonomi, så vores produkters miljøbelastning reduceres markant, siger Annette Bitz, Head of Biosafety ved Ambu.

En anden virksomhed, der har arbejdet struktureret med Verdensmålene er YIT Danmark, i dag Peab Asfalt, som er totalleverandør til vejsektoren med alle former for vejbelægning, fræsning af asfalt og beton, udførelse af vejstriber mv. YIT Danmark/ Peab Asfalt arbejder fokuseret på at reducere deres miljøbelastning i deres produktionskæder. I den forbindelse bruger YIT/ Peab Asfalt de 17 Verdensmål til at strukturere og kommunikere om deres arbejde og initiativer, der særligt er centeret om fire af målene, hvoraf det ene er Verdensmål 13: Klimaindsats.

YIT Danmark vil sikre en mere effektiv udnyttelse af deres materialer og affald. Virksomheden har derfor deltaget i projektet ”Cirkulær asfaltproduktion i Danmark” sammen med Vejdirektoratet, Asfaltindustrien, Kommunernes Landsforening og Teknologisk Institut. Resultatet af projektet viste, at det er muligt at bruge 30% genbrugsasfalt i nye vejbelægninger uden at forringe holdbarhed, bæreevne, støj eller lignende. Samtidig kunne virksomheden opnå en klimagevinst på 14- 22 % sparet CO2.

Innovation og motivation

Af de virksomheder der forholder sig til Verdensmålene giver 42 procent udtryk for, at Verdensmålene har inspireret til innovation fx i form af nye produkter, processer, anvendelsen af ny teknologi eller energibesparelser. Motivationen for at arbejde med Verdensmålene er for 33 procent af virksomhederne, at Verdensmålene matcher virksomhedsværdierne, mens andre af virksomhederne arbejder med Verdensmålene på grund af forventningen om økonomisk gevinst, krav fra kunderne, eller fordi konkurrenterne arbejder med Verdensmålene.

– Når vi vurderer virksomhedernes svar, er det vigtigt at have for øje, at virksomhederne er spurgt før Corona-pandemien. Det er helt naturligt, at virksomhederne lige nu og i en periode fremover har et andet fokus. Men samtidig tyder meget på, at det fortsatte fokus på grøn omstilling i Danmark, bliver en vigtig del af vejen ud af den økonomiske krise og derfor stadig vil have virksomhedernes fokus, siger forretningsleder Stig Yding Sørensen, Teknologisk Institut.

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er gennemført som telefoninterview med direktører og ledende medarbejdere i 600 danske virksomheder med 10-1.000 ansatte i såkaldte teknologitunge brancher som fremstilling, forsyning samt bygge og anlæg. Interviewene er gennemført i perioden april til juni 2019.

Undersøgelsen kan hentes hos Teknologisk Institut

FNs verdensmål

FNs verdensmål for en bæredygtig udvikling blev vedtaget i 2015.

Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål, som skal søges opfyldt inden 2030

Læs mere om Verdensmålene

[/wcm_restrict]

FN’s 17 Verdensmål, der blev vedtaget i 2015, forpligter FN’s medlemslande på statsligt niveau til at arbejde mod en mere bæredygtig udvikling – bl.a. ved helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, gøre produktion mere bæredygtig, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle og meget andet som fx anstændige jobs. Selv om det er landene, der har forpligtiget sig, er de fleste enige om at virksomhederne spiller en afgørende rolle, hvis de ambitiøse mål skal nås inden 2030.


Log ind for at se artiklen eller tilmeld dig og få techst gratis i 30 dage

Log ind for at se artiklen eller tilmeld dig og få techst gratis i 30 dage

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnementGruppeabonnementGavekort