Brug for et digitalt Teknologiråd?

Teknologi skal være en hjælp, men med den voldsomme acceleration af teknologiske forandringer som corona medfører for almindelige menneskers hverdag, bliver det stadig tydeligere, at det forholder sig omvendt. Pludselig er kontoret Zoom, klasseværelset Google og teatre og biografer YouTube.

Den engelske tænketank Doteveryone har netop udgivet rapporten ’People, Power and Technology’, og den er bekymret og kritisk på folks vegne. Doteveryone arbejder for bedre teknologi for alle, og tager derfor udgangspunkt i, hvad folk mener om udviklingen. Almindelige mennesker og deres meninger om den ekstreme udvikling er i fokus for Doteveryone’s nye rapport. Resultaterne er indsamlet i UK på baggrund af 2.000 survey-besvarelser blandt voksne. Doteveryone’s første undersøgelse af folks holdninger og forståelse af digitaliseringen i 2018 gav et billede som var delt mellem internettets individuelle fordele og nettets virkninger på samfundet. Undersøgelsen fandt, at borgerne stort set var uvidende om teknologierne bag digitaliseringen, og at de nøjedes med at benytte teknologier, som de alligevel ikke havde mulighed for at ændre på.

Kort efter 2018-undersøgelsen ændrede sagen om Facebook og Cambridge Analytica debatten fuldstændig, og siden har teknologidebatten foregået meget intensivt som følge af en række afsløringer om techvirksomhedernes praksis. Samtidig har udviklingen medført nye teknologiske muligheder som stemmestyring, ansigts- og fingeraftryksgenkendelse.

Doteveryone peger på, at mens både regering og industri leder efter svar på tillidskrisen, er det yderst vigtigt at høre borgernes synspunkter, og det bliver endnu vigtigere som følge af corona-pandemiens aktuelle forstærkning af teknologiernes anvendelse til både individuelle, virksomhedsmæssige og offentlige formål.

Tre tendenser

Doteveryone sammenholder de svar, deltagerne i undersøgelsen har afgivet i 2018 med dem i 2020.

• Undersøgelsen viser, at der fortsat er et gab mellem de fordele, folk opfatter ved teknologi som enkeltpersoner og den indflydelse teknologi har på samfundet. De fleste mener, at teknologisektoren er underreguleret og er villige til at acceptere en ringere oplevelse mod en bedre offentlig kontrol.

• Selvom folk bedre forstår indsamling og brug af digitale data end for to år siden, har de ikke opnået bedre evner online. Folk får stadig ikke relevante oplysninger om de emner, der har betydning for dem.

• Folk er bekymrede over de skader som et online-samfund medfører og har fortsat meget dårlige erfaringer med at holde techvirksomheder ansvarlige, når ting går galt. De stoler ikke på, at techvirksomheder handler i deres interesse og har accepteret at dårlige oplevelser er en del af prisen for at bruge teknologi.

Digital teknologi for alle

Doteveryone

Et af undersøgelsens væsentlige fund er deltagernes oplevelse af internettets fordele og indflydelse på deres liv. Flertallet, 81%. giver udtryk for at internettet har gjort deres liv meget eller lidt bedre for ’folk som mig’. Imidlertid er det ikke tilfældet, når spørgsmålet er, om udviklingen er positiv for samfundet set under ét, hvor kun 58% betegner udviklingen som meget eller nogenlunde positiv.

I diskussioner som blev afholdt umiddelbart efter nedlukningen på grund af pandemien har mange dog udtrykt tilfredshed med fortsat at kunne passe deres arbejde, vedligeholde venskaber og tilgå oplysninger med teknologi. Ikke desto mindre er folks entusiasme ved spørgsmålet om deres liv er blevet bedre faldet betydeligt fra 50% i 2018 til nu 38%.

Et par svarreaktioner på spørgsmålet: Hvad er det bedste ved teknologien og internettet?

– Det ser ikke ud til at genere mine børn at være låst fast inde, fordi de har adgang til telefon, tablets og internet.

– Nettet er blevet en livline. Jeg bor alene og arbejder alene. Det er særlige hårdt lige nu at være alene. Ved hjælp af teknologien kan jeg stadig være i kontakt med min familie og mine venner.

– Man har bogstavelig talt verden under fingerspidserne. Man kan booke og købe alt.

Diskussionerne viser også, at indstillingen til at omkostningerne ved at være på nettet var blandede. Personer med højere indkomst er markant mere tilbøjelige til at sige, at internettet har gjort livet bedre

for dem, 85%, end dem, der er ringere stillet, 75%. Det er også de bedre stillede, 62%, som er enige i at internettet samlet set har haft en positiv indvirkning på samfundet, mens kun lidt over halvdelen, 52%, af dem med lavere indkomster, har den opfattelse.

– Det gør folk uvidende, inklusive mig selv. Folk har for travlt med at have deres hoveder begravet i

deres mobiltelefoner. Jeg er lige så skyldig som nogen. Stå op om morgenen, tjek Facebook, tjek

Facebook hele dagen. Det er vanedannende, og folk kan ikke lade det være.

Det digitale gab vokser igen

Gabet imellem rige og fattige der ser fordele ved teknologien, de digitalt kompetente og de

mindre teknisk dygtige er væsentligt, og det er vokset siden 2018. Udviklingen indebærer en risiko for teknologien forværrer ulighederne og skaber en ny gruppe der er efterladt på grund af teknologien. Doteveryone’s rapport mener især det er problematisk i en tid med stigende afhængighed af internettet på grund af nedlukning, og situationen øger sårbarheden for dem med mindst styrke til at modstå krisen.

Ved spørgsmål om deltagernes syn på den fremtidige udvikling for samfundet som helhed, er det overvejende velstillede mænd, som er vanlige brugere af nettet der er positive, hvorimod kvinder generelt er mindre optimistiske. Tallene angiver, at en betydelig del af offentligheden ikke ser innovation som en

god ting i sig selv. Teknik for teknikkens skyld er ikke ønskelig. Befolkningen skal være overbevist om, at teknologisk ændring er i deres og samfundets interesser.

Doteveryone’s pointerer det nødvendige i at sikre, at fordelene ved teknologier fordeles retfærdigt, og det vil kræve kontrol og balance mellem, hvordan teknologier fremstilles og bruges, så de fungerer for flere mennesker mere af tiden.

Kløfter for forståelse og information skal lukkes

Rapporten slår fast, at digital forståelse ikke handler ikke om at være i stand til at kode, det handler om at være i stand til at omgås teknologi, det handler om at kunne tilpasse sig, sætte spørgsmålstegn ved og deltage i den måde, teknologier ændrer verden på. Sammenlignet med 2018 viser undersøgelsen, at mange af de huller i digital forståelse, der blev identificeret dengang, nu er blevet mindre. Men udviklingen er fortsat en evig kamp for at følge med, fordi nye innovationer hurtigt bliver udbredt: Biometrisk genkendelse og smarte højttalere. Folk kæmper for at holde trit med den måde, teknologierne fungerer på.

Doteveryone

Folk er i almindelighed blevet mere opmærksomme på, at organisationer og virksomheder indsamler informationer om dem, når de anvender nettet til at søge eller købe produkter eller bruger sociale medier. I 2018 var det færre som var bevidste om at dataindsamling foregår. Undersøgelsen viser dog, at teknologiforståelsen for den digitale verden vokser blandt folk. GDPR og nogle virksomheders mere forståelige informationer har bedret situationen.

Der er stadig stor afstand mellem, hvad folk siger, er vigtigt for dem og deres evne til få oplysninger om disse spørgsmål. De fleste kan finde ud af pålidelighed, kompatibilitet og hvad kundetilfredshed indebærer, før de bruger nettet. Men når det kommer til sikkerhed, brug og kontrol af data og bredere problemer med ansvar kan mindre end en fjerdedel finde ud af, hvad de vil vide, før de bruger en service.

Bekymringer og klager

Undersøgelsen viser, at der er stor bekymring om skader der skyldes teknologi, især omkring problemer som mennesker har oplevet eller hørt om i deres dagligdag, fx at børn bliver udsat for upassende materiale, svindel og mobning. Men der er til stadighed også betydelig bekymring over mindre håndgribelige spørgsmål som beslutninger der bliver taget af kunstig intelligens, teknologier til ansigtsgenkendelse og målrettet reklame.

Når mennesker oplever, at ting går galt på nettet, kæmper de virkelig for at rapportere deres problemer. Kun en tredjedel ved, hvor de skal henvende sig for at få hjælp, når de oplever et problem online, og selv når de gør det, reagerer techvirksomheder ofte ikke. Kun halvdelen af dem der har rapporteret noget til et websted eller en app, mener at deres henvendelse har haft en effekt. Over en fjerdedel af de brugere som har indrapporteret et onlineproblem har erfaret, at henvendelsen ikke havde nogen effekt.

Anbefalinger til politikere

Doteveryone’s rapport ’People, Power and Technology’ præsenterer en række anbefalinger, hvoraf flere også kan gælde for Danmark, på trods af karakteristikken som et af de mest teknologiparate og digitaliserede lande i EU:

– Oprettelse af et uafhængigt organ for ansvarlig teknologi.

– At alle techvirksomheder implementerer pålideligt og gennemsigtigt design der viser, hvordan tjenester fungerer og giver mennesker meningsfuld kontrol over, hvordan de betjenes.

– At regeringen baserer en strategi for medier omkring nye modeller for offentlig kontrol med den digitale udvikling.

– At alle techvirksomheder opretter tilgængelige og entydige veje for folk til at rapportere problemer.

– At overordnede klagere med digital kapacitet skal kunne gennemføre kollektive klager på offentlighedens vegne som følge af skader påført af teknologien.

Måske var det ikke en god ide at nedlægge Teknologirådet. Det vil til gengæld være en god ide at oprette et nyt digitalt Teknologiråd.

Miller, C., Kitcher, H., Perera, K., Abiola, A., (2020) People, Power and Technology:
The 2020 Digital Attitudes Report
. London: Doteveryone.

Denne uge:

Brug for et digitalt Teknologiråd?

Teknologi skal være en hjælp, men med den voldsomme acceleration af teknologiske forandringer som corona medfører for almindelige menneskers hverdag, bliver det stadig tydeligere, at det forholder sig omvendt. Pludselig er kontoret Zoom, klasseværelset Google og teatre og biografer YouTube.

Den engelske tænketank Doteveryone har netop udgivet rapporten ’People, Power and Technology’, og den er bekymret og kritisk på folks vegne. Doteveryone arbejder for bedre teknologi for alle, og tager derfor udgangspunkt i, hvad folk mener om udviklingen. Almindelige mennesker og deres meninger om den ekstreme udvikling er i fokus for Doteveryone’s nye rapport. Resultaterne er indsamlet i UK på baggrund af 2.000 survey-besvarelser blandt voksne. Doteveryone’s første undersøgelse af folks holdninger og forståelse af digitaliseringen i 2018 gav et billede som var delt mellem internettets individuelle fordele og nettets virkninger på samfundet. Undersøgelsen fandt, at borgerne stort set var uvidende om teknologierne bag digitaliseringen, og at de nøjedes med at benytte teknologier, som de alligevel ikke havde mulighed for at ændre på.

Kort efter 2018-undersøgelsen ændrede sagen om Facebook og Cambridge Analytica debatten fuldstændig, og siden har teknologidebatten foregået meget intensivt som følge af en række afsløringer om techvirksomhedernes praksis. Samtidig har udviklingen medført nye teknologiske muligheder som stemmestyring, ansigts- og fingeraftryksgenkendelse.

Doteveryone peger på, at mens både regering og industri leder efter svar på tillidskrisen, er det yderst vigtigt at høre borgernes synspunkter, og det bliver endnu vigtigere som følge af corona-pandemiens aktuelle forstærkning af teknologiernes anvendelse til både individuelle, virksomhedsmæssige og offentlige formål.

Tre tendenser

Doteveryone sammenholder de svar, deltagerne i undersøgelsen har afgivet i 2018 med dem i 2020.

• Undersøgelsen viser, at der fortsat er et gab mellem de fordele, folk opfatter ved teknologi som enkeltpersoner og den indflydelse teknologi har på samfundet. De fleste mener, at teknologisektoren er underreguleret og er villige til at acceptere en ringere oplevelse mod en bedre offentlig kontrol.

• Selvom folk bedre forstår indsamling og brug af digitale data end for to år siden, har de ikke opnået bedre evner online. Folk får stadig ikke relevante oplysninger om de emner, der har betydning for dem.

• Folk er bekymrede over de skader som et online-samfund medfører og har fortsat meget dårlige erfaringer med at holde techvirksomheder ansvarlige, når ting går galt. De stoler ikke på, at techvirksomheder handler i deres interesse og har accepteret at dårlige oplevelser er en del af prisen for at bruge teknologi.

Digital teknologi for alle

Doteveryone

Et af undersøgelsens væsentlige fund er deltagernes oplevelse af internettets fordele og indflydelse på deres liv. Flertallet, 81%. giver udtryk for at internettet har gjort deres liv meget eller lidt bedre for ’folk som mig’. Imidlertid er det ikke tilfældet, når spørgsmålet er, om udviklingen er positiv for samfundet set under ét, hvor kun 58% betegner udviklingen som meget eller nogenlunde positiv.

I diskussioner som blev afholdt umiddelbart efter nedlukningen på grund af pandemien har mange dog udtrykt tilfredshed med fortsat at kunne passe deres arbejde, vedligeholde venskaber og tilgå oplysninger med teknologi. Ikke desto mindre er folks entusiasme ved spørgsmålet om deres liv er blevet bedre faldet betydeligt fra 50% i 2018 til nu 38%.

Et par svarreaktioner på spørgsmålet: Hvad er det bedste ved teknologien og internettet?

– Det ser ikke ud til at genere mine børn at være låst fast inde, fordi de har adgang til telefon, tablets og internet.

– Nettet er blevet en livline. Jeg bor alene og arbejder alene. Det er særlige hårdt lige nu at være alene. Ved hjælp af teknologien kan jeg stadig være i kontakt med min familie og mine venner.

– Man har bogstavelig talt verden under fingerspidserne. Man kan booke og købe alt.

Diskussionerne viser også, at indstillingen til at omkostningerne ved at være på nettet var blandede. Personer med højere indkomst er markant mere tilbøjelige til at sige, at internettet har gjort livet bedre

for dem, 85%, end dem, der er ringere stillet, 75%. Det er også de bedre stillede, 62%, som er enige i at internettet samlet set har haft en positiv indvirkning på samfundet, mens kun lidt over halvdelen, 52%, af dem med lavere indkomster, har den opfattelse.

– Det gør folk uvidende, inklusive mig selv. Folk har for travlt med at have deres hoveder begravet i

deres mobiltelefoner. Jeg er lige så skyldig som nogen. Stå op om morgenen, tjek Facebook, tjek

Facebook hele dagen. Det er vanedannende, og folk kan ikke lade det være.

Det digitale gab vokser igen

Gabet imellem rige og fattige der ser fordele ved teknologien, de digitalt kompetente og de

mindre teknisk dygtige er væsentligt, og det er vokset siden 2018. Udviklingen indebærer en risiko for teknologien forværrer ulighederne og skaber en ny gruppe der er efterladt på grund af teknologien. Doteveryone’s rapport mener især det er problematisk i en tid med stigende afhængighed af internettet på grund af nedlukning, og situationen øger sårbarheden for dem med mindst styrke til at modstå krisen.

Ved spørgsmål om deltagernes syn på den fremtidige udvikling for samfundet som helhed, er det overvejende velstillede mænd, som er vanlige brugere af nettet der er positive, hvorimod kvinder generelt er mindre optimistiske. Tallene angiver, at en betydelig del af offentligheden ikke ser innovation som en

god ting i sig selv. Teknik for teknikkens skyld er ikke ønskelig. Befolkningen skal være overbevist om, at teknologisk ændring er i deres og samfundets interesser.

Doteveryone’s pointerer det nødvendige i at sikre, at fordelene ved teknologier fordeles retfærdigt, og det vil kræve kontrol og balance mellem, hvordan teknologier fremstilles og bruges, så de fungerer for flere mennesker mere af tiden.

Kløfter for forståelse og information skal lukkes

Rapporten slår fast, at digital forståelse ikke handler ikke om at være i stand til at kode, det handler om at være i stand til at omgås teknologi, det handler om at kunne tilpasse sig, sætte spørgsmålstegn ved og deltage i den måde, teknologier ændrer verden på. Sammenlignet med 2018 viser undersøgelsen, at mange af de huller i digital forståelse, der blev identificeret dengang, nu er blevet mindre. Men udviklingen er fortsat en evig kamp for at følge med, fordi nye innovationer hurtigt bliver udbredt: Biometrisk genkendelse og smarte højttalere. Folk kæmper for at holde trit med den måde, teknologierne fungerer på.

Doteveryone

Folk er i almindelighed blevet mere opmærksomme på, at organisationer og virksomheder indsamler informationer om dem, når de anvender nettet til at søge eller købe produkter eller bruger sociale medier. I 2018 var det færre som var bevidste om at dataindsamling foregår. Undersøgelsen viser dog, at teknologiforståelsen for den digitale verden vokser blandt folk. GDPR og nogle virksomheders mere forståelige informationer har bedret situationen.

Der er stadig stor afstand mellem, hvad folk siger, er vigtigt for dem og deres evne til få oplysninger om disse spørgsmål. De fleste kan finde ud af pålidelighed, kompatibilitet og hvad kundetilfredshed indebærer, før de bruger nettet. Men når det kommer til sikkerhed, brug og kontrol af data og bredere problemer med ansvar kan mindre end en fjerdedel finde ud af, hvad de vil vide, før de bruger en service.

Bekymringer og klager

Undersøgelsen viser, at der er stor bekymring om skader der skyldes teknologi, især omkring problemer som mennesker har oplevet eller hørt om i deres dagligdag, fx at børn bliver udsat for upassende materiale, svindel og mobning. Men der er til stadighed også betydelig bekymring over mindre håndgribelige spørgsmål som beslutninger der bliver taget af kunstig intelligens, teknologier til ansigtsgenkendelse og målrettet reklame.

Når mennesker oplever, at ting går galt på nettet, kæmper de virkelig for at rapportere deres problemer. Kun en tredjedel ved, hvor de skal henvende sig for at få hjælp, når de oplever et problem online, og selv når de gør det, reagerer techvirksomheder ofte ikke. Kun halvdelen af dem der har rapporteret noget til et websted eller en app, mener at deres henvendelse har haft en effekt. Over en fjerdedel af de brugere som har indrapporteret et onlineproblem har erfaret, at henvendelsen ikke havde nogen effekt.

Anbefalinger til politikere

Doteveryone’s rapport ’People, Power and Technology’ præsenterer en række anbefalinger, hvoraf flere også kan gælde for Danmark, på trods af karakteristikken som et af de mest teknologiparate og digitaliserede lande i EU:

– Oprettelse af et uafhængigt organ for ansvarlig teknologi.

– At alle techvirksomheder implementerer pålideligt og gennemsigtigt design der viser, hvordan tjenester fungerer og giver mennesker meningsfuld kontrol over, hvordan de betjenes.

– At regeringen baserer en strategi for medier omkring nye modeller for offentlig kontrol med den digitale udvikling.

– At alle techvirksomheder opretter tilgængelige og entydige veje for folk til at rapportere problemer.

– At overordnede klagere med digital kapacitet skal kunne gennemføre kollektive klager på offentlighedens vegne som følge af skader påført af teknologien.

Måske var det ikke en god ide at nedlægge Teknologirådet. Det vil til gengæld være en god ide at oprette et nyt digitalt Teknologiråd.

Miller, C., Kitcher, H., Perera, K., Abiola, A., (2020) People, Power and Technology:
The 2020 Digital Attitudes Report
. London: Doteveryone.

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnement


Abonnement

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned. Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned

Varenummer (SKU): 40000 Varekategori:

Gruppeabonnement


Gruppeabonnement

Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter Fra: 39,00 DKK per måned per medlem

Fra 5102550
Clear

Gruppemedlemmer:

Varenummer (SKU): 30000 Varekategori:

Gavekort


Tilbud

Gavekort

Gavekortet modtages som kode via e-mail og kan frit gives væk. Den første måned er stadig gratis ved brug af gavekort.

90,00 DKK120,00 DKK

3 måneder4 måneder
Ryd

Varenummer (SKU): N/A Varekategori: