Chr. Hansen: Formål og verdensmål

Den danske biotekvirksomhed Chr. Hansen er udnævnt til verdens mest bæredygtige. Ikke uden grund – virksomheden arbejder konsekvent ud fra tre af FNs verdensmål. For det handler ikke kun om forretning, men også om at gøre en forskel.

I 2015 vedtog FN, og dermed også stort set alle lande, 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Målene indeholder 169 delmål, der gerne skulle nås inden 2030. Det handler om at afskaffe sult og fattigdom, om at skaffe rent drikkevand til alle, bekæmpe forurening og beskytte naturen, om bæredygtig energi og produktion, om bedre sundhed til en voksende befolkning, om en forstærket indsats mod klimaforandringer og meget mere.

Ambitiøse mål, som det er en ganske stor udfordring at nå inden for de næste ti år, når vi tager den eskalerende klima– og miljøkrise i betragtning kombineret med voksende befolkninger i mange dele af verden. Det er ikke kun regeringer og politikere, der skal gøre noget. Den erkendelse er der efterhånden mange, der er nået til. Alle dele af samfundet skal inddrages, både organisationer, forskere, forbrugere og ikke mindst virksomhederne.

Flere og flere virksomheder inden for mange brancher arbejder da også med innovation og ny teknologi for at gøre deres produktion og deres produkter mere bæredygtige. Måske også fordi presset fra investorer, forbrugere og politisk hold er stigende i disse år.

En af de virksomheder, der er kommet langt i en bæredygtig retning, og som set fra en dansk synsvinkel kan have stor betydning internationalt, er bio science virksomheden Chr. Hansen. Virksomheden er verdensomspændende med 3.150 ansatte fordelt over en lang række lande, og er nok mest kendt for at producere naturlige ingredienser til fødevareindustrien, specielt ost og yoghurt.

Chr. Hansens bæredygtige indsats

I januar 2019 blev Chr. Hansen udnævnt til verdens meste bæredygtige virksomhed. Det skete under World Economic Forum i Davos i Schweiz, hvor det canadiske medie— og investeringsanalysefirma Corporate Knights for 15. gang offentliggjorde deres årlige rangliste over verdens 100 mest bæredygtige virksomheder.

Thomas Schäfer, der er vicepræsident i Chr. Hansen, perspektiverede, hvordan virksomheden er nået dertil i et oplæg på Akademiet for de Tekniske Videnskabers just afholdte Teknologiske Topmøde. Her fortalte han, at det er umuligt og uoverskueligt at forhold sig til alle verdensmål. Derfor har virksomheden koncentreret sig om tre, som man ville arbejde ud fra. Det handler om:

Verdensmål 2, Stop sult, her bidrager Chr. Hansen til flere løsninger rettet mod at skabe et mere produktivt, modstandsdygtigt og bæredygtigt landbrug.

Verdensmål 3, Sundhed og trivsel, har Chr. Hansen produkter, der bidrager til at forbedre den ernæringsmæssige sammensætning og er med til at reducere indholdet af salt, sukker og fedt i fødevarer.

Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, med biobeskyttende løsninger, der er med til at skabe længere holdbarhed i mejeriprodukter og derigennem har potentiale til at reducere madspild.

Formål før penge

De valgte mål er baseret på de kompetencer og teknologier, virksomheden allerede arbejder med, nemlig at udnytte naturens egne mekanismer, mikroorganismer og gode bakterier, i fødevareproduktionen.

Ifølge Thomas Schäfer er det væsentligt, at alle virksomheder arbejder ud fra et purpose – et formål, der ligger ud over at tjene penge og drive en forretning. For Chr. Hanens vedkommende er det at bidrage til better food and better health, værdier der er indbygget i virksomhedens DNA helt tilbage til grundlæggelsen for 145 år siden.

Mikroorganismer og ‘gode bakterier’ kan være med til at reducere madspild og øge udbytterne i landbruget


Men værdier gør det ikke alene, de skal først og fremmeste kommunikeres ud til medarbejderne og implementeres i hele organisationen. Derfor har Chr. Hansen undersøgt og gennemført målinger på alle deres produkter for at se i hvor høj grad, de understøtter de udvalgte mål. Undersøgelser og målinger, der er blevet kontrolleret af PWC, et af verdens største konsulent— og revisionsvirksomheder. Resultatet er, at 82 % af omsætningen i dag kommer fra bæredygtige produkter. Det hele er blevet indarbejdet i virksomhedens økonomi, så der løbende kan måles på om et nyt produkt er bæredygtigt og understøtter de valgte mål.

Den fremadrettede strategi

De valgte mål er også styrende for virksomhedens fremadrettede strategi.

— For med naturlige bakteriekulturer kan vi være med til at fremme et bedre og mere bæredygtigt landbrug, reducere madspild og fremme global sundhed, mener Thomas Schäfer og nævner et par konkrete eksempler.

— I dag smides der helt utroligt meget mad ud. Det er et kæmpe problem. Vi ved, at hele 17 % af al yoghurt smides ud hos mejerier, detailhandlen og forbrugerne. 80 % af dette spild skyldes, at holdbarhedsdatoen er overskredet. Det svarer til, at vi i EU smider 1,5 millioner ton ud om året. Hvis man tilsætter Chr. Hansens biobeskyttende kulturer, helt konkret vores produkt FreshQ, der mindsker væksten af skimmel og mug, kan man med naturens egne midler forlænge holdbarheden af produkterne med mange dage, hvilket kan reducere yoghurtspild med 440.000 tons om året.


Indenfor landbrug arbejder Chr. Hansen med mikroorganismer, naturlige bakterier, der beskytter planternes rodnet og styrker modstandsdygtigheden mod skadedyr. Det kan øge udbyttet i sukkerroe— og majsmarker med 10 – 13 % samtidig med en sænkning af kemiforbruget, fortæller Thomas Schäfer. Han mener også, at man ved at bruge probiotika, gode bakterier, kan nedsætte forbruget af antibiotika både hos mennesker og dyr.

— 80 af de antibiotika, der bliver fremstillet til mennesker, bliver ikke brugt til mennesker men til dyr. Det er grisebasserne, vi taler om her. Og det er herfra, mulitiresistente bakterier stammer. Man er nødt til at bryde det med teknologi. Teknologi kan ikke alt, men teknologi er en super vigtig nøgle til at få fat i nogle af de her problemstillinger, siger Thomas Schäfer.

Hvad er probiotika?

Nogle af mavetarmkanalens mikroorganismer er ”gode” bakterier, som hjælper kroppen med at fordøje og optage mad og beskytte mod sygdom. Der findes produkter på markedet, som indeholder “gode” bakterier, eller såkaldte probiotika. Ved at tage sådanne tilskud kan man bidrage til at opretholde en sund balance mellem mikroorganismerne i tarmen.

ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber – er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank, som arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. Akademiets medlemmer medvirker til at implementere anbefalinger fra projekter i vidensmiljøer og virksomheder. Tænketanken ATV har de fleste universiteter og en række store virksomheder som medlemmer – ATVs nye indsatsområde er fokus på FNs verdens mål.

Denne uge:

Chr. Hansen: Formål og verdensmål

Den danske biotekvirksomhed Chr. Hansen er udnævnt til verdens mest bæredygtige. Ikke uden grund – virksomheden arbejder konsekvent ud fra tre af FNs verdensmål. For det handler ikke kun om forretning, men også om at gøre en forskel.

I 2015 vedtog FN, og dermed også stort set alle lande, 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling. Målene indeholder 169 delmål, der gerne skulle nås inden 2030. Det handler om at afskaffe sult og fattigdom, om at skaffe rent drikkevand til alle, bekæmpe forurening og beskytte naturen, om bæredygtig energi og produktion, om bedre sundhed til en voksende befolkning, om en forstærket indsats mod klimaforandringer og meget mere.

Ambitiøse mål, som det er en ganske stor udfordring at nå inden for de næste ti år, når vi tager den eskalerende klima– og miljøkrise i betragtning kombineret med voksende befolkninger i mange dele af verden. Det er ikke kun regeringer og politikere, der skal gøre noget. Den erkendelse er der efterhånden mange, der er nået til. Alle dele af samfundet skal inddrages, både organisationer, forskere, forbrugere og ikke mindst virksomhederne.

Flere og flere virksomheder inden for mange brancher arbejder da også med innovation og ny teknologi for at gøre deres produktion og deres produkter mere bæredygtige. Måske også fordi presset fra investorer, forbrugere og politisk hold er stigende i disse år.

En af de virksomheder, der er kommet langt i en bæredygtig retning, og som set fra en dansk synsvinkel kan have stor betydning internationalt, er bio science virksomheden Chr. Hansen. Virksomheden er verdensomspændende med 3.150 ansatte fordelt over en lang række lande, og er nok mest kendt for at producere naturlige ingredienser til fødevareindustrien, specielt ost og yoghurt.

Chr. Hansens bæredygtige indsats

I januar 2019 blev Chr. Hansen udnævnt til verdens meste bæredygtige virksomhed. Det skete under World Economic Forum i Davos i Schweiz, hvor det canadiske medie— og investeringsanalysefirma Corporate Knights for 15. gang offentliggjorde deres årlige rangliste over verdens 100 mest bæredygtige virksomheder.

Thomas Schäfer, der er vicepræsident i Chr. Hansen, perspektiverede, hvordan virksomheden er nået dertil i et oplæg på Akademiet for de Tekniske Videnskabers just afholdte Teknologiske Topmøde. Her fortalte han, at det er umuligt og uoverskueligt at forhold sig til alle verdensmål. Derfor har virksomheden koncentreret sig om tre, som man ville arbejde ud fra. Det handler om:

Verdensmål 2, Stop sult, her bidrager Chr. Hansen til flere løsninger rettet mod at skabe et mere produktivt, modstandsdygtigt og bæredygtigt landbrug.

Verdensmål 3, Sundhed og trivsel, har Chr. Hansen produkter, der bidrager til at forbedre den ernæringsmæssige sammensætning og er med til at reducere indholdet af salt, sukker og fedt i fødevarer.

Verdensmål 12, Ansvarligt forbrug og produktion, med biobeskyttende løsninger, der er med til at skabe længere holdbarhed i mejeriprodukter og derigennem har potentiale til at reducere madspild.

Formål før penge

De valgte mål er baseret på de kompetencer og teknologier, virksomheden allerede arbejder med, nemlig at udnytte naturens egne mekanismer, mikroorganismer og gode bakterier, i fødevareproduktionen.

Ifølge Thomas Schäfer er det væsentligt, at alle virksomheder arbejder ud fra et purpose – et formål, der ligger ud over at tjene penge og drive en forretning. For Chr. Hanens vedkommende er det at bidrage til better food and better health, værdier der er indbygget i virksomhedens DNA helt tilbage til grundlæggelsen for 145 år siden.

Mikroorganismer og ‘gode bakterier’ kan være med til at reducere madspild og øge udbytterne i landbruget


Men værdier gør det ikke alene, de skal først og fremmeste kommunikeres ud til medarbejderne og implementeres i hele organisationen. Derfor har Chr. Hansen undersøgt og gennemført målinger på alle deres produkter for at se i hvor høj grad, de understøtter de udvalgte mål. Undersøgelser og målinger, der er blevet kontrolleret af PWC, et af verdens største konsulent— og revisionsvirksomheder. Resultatet er, at 82 % af omsætningen i dag kommer fra bæredygtige produkter. Det hele er blevet indarbejdet i virksomhedens økonomi, så der løbende kan måles på om et nyt produkt er bæredygtigt og understøtter de valgte mål.

Den fremadrettede strategi

De valgte mål er også styrende for virksomhedens fremadrettede strategi.

— For med naturlige bakteriekulturer kan vi være med til at fremme et bedre og mere bæredygtigt landbrug, reducere madspild og fremme global sundhed, mener Thomas Schäfer og nævner et par konkrete eksempler.

— I dag smides der helt utroligt meget mad ud. Det er et kæmpe problem. Vi ved, at hele 17 % af al yoghurt smides ud hos mejerier, detailhandlen og forbrugerne. 80 % af dette spild skyldes, at holdbarhedsdatoen er overskredet. Det svarer til, at vi i EU smider 1,5 millioner ton ud om året. Hvis man tilsætter Chr. Hansens biobeskyttende kulturer, helt konkret vores produkt FreshQ, der mindsker væksten af skimmel og mug, kan man med naturens egne midler forlænge holdbarheden af produkterne med mange dage, hvilket kan reducere yoghurtspild med 440.000 tons om året.


Indenfor landbrug arbejder Chr. Hansen med mikroorganismer, naturlige bakterier, der beskytter planternes rodnet og styrker modstandsdygtigheden mod skadedyr. Det kan øge udbyttet i sukkerroe— og majsmarker med 10 – 13 % samtidig med en sænkning af kemiforbruget, fortæller Thomas Schäfer. Han mener også, at man ved at bruge probiotika, gode bakterier, kan nedsætte forbruget af antibiotika både hos mennesker og dyr.

— 80 af de antibiotika, der bliver fremstillet til mennesker, bliver ikke brugt til mennesker men til dyr. Det er grisebasserne, vi taler om her. Og det er herfra, mulitiresistente bakterier stammer. Man er nødt til at bryde det med teknologi. Teknologi kan ikke alt, men teknologi er en super vigtig nøgle til at få fat i nogle af de her problemstillinger, siger Thomas Schäfer.

Hvad er probiotika?

Nogle af mavetarmkanalens mikroorganismer er ”gode” bakterier, som hjælper kroppen med at fordøje og optage mad og beskytte mod sygdom. Der findes produkter på markedet, som indeholder “gode” bakterier, eller såkaldte probiotika. Ved at tage sådanne tilskud kan man bidrage til at opretholde en sund balance mellem mikroorganismerne i tarmen.

ATV – Akademiet for de Tekniske Videnskaber – er en uafhængig, medlemsdrevet tænketank, som arbejder for, at Danmark skal være en af fem førende Science and Engineering-regioner i verden – til gavn for kommende generationer. Akademiets medlemmer medvirker til at implementere anbefalinger fra projekter i vidensmiljøer og virksomheder. Tænketanken ATV har de fleste universiteter og en række store virksomheder som medlemmer – ATVs nye indsatsområde er fokus på FNs verdens mål.

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnement


Abonnement

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned. Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned

Varenummer (SKU): 40000 Varekategori:

Gruppeabonnement


Gruppeabonnement

Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter Fra: 39,00 DKK per måned per medlem

Fra 5102550
Clear

Gruppemedlemmer:

Varenummer (SKU): 30000 Varekategori:

Gavekort


Tilbud

Gavekort

Gavekortet modtages som kode via e-mail og kan frit gives væk. Den første måned er stadig gratis ved brug af gavekort.

90,00 DKK120,00 DKK

3 måneder4 måneder
Ryd

Varenummer (SKU): N/A Varekategori: