Hvad skal vi med 5G?

Citius, altius, fortius eller hurtigere, højere, stærkere er de Olympiske Leges motto, men det kunne også være mottoet for det 5G mobilnetværk, som formentlig rulles ud over Danmark i løbet af 2020. Det vil være 600 gange hurtige end det nuværende 4G netværk og 10 gange hurtigere end fibernet.

Mobilnettets generationer

G’et i 5G står for generation. De tidligere generationer var:

1G, 1981 gjorde det muligt at ringe til hinanden.

2G, 1992. gjorde det muligt at sende SMS’er til hinanden.

3G, 2001. gjorde det muligt at bruge internettet mobilt, dog særligt begrænset i forhold til det bredbånd man havde i hjemmene.

4G, 2011: gjorde at internettet i langt højere grad var tilgængeligt mobilt.

5G, 2020: vil gøre det mobile netværk lige så hurtigt som fibernet.

Der har været meget snak og skriveri om det mobile 5G netværk, men i Danmark har det mest været om hvem der skulle levere det og ikke så meget om, hvad 5G egentlig er. Til trods for, at Huawei siden 2013 har stået for udbygningen af TDCs netværk valgte TDC Ericsson til udrulningen af 5G i Danmark. Mange mente at det var et pres fra politikere og de store virksomheder, der fik TDC til at vælge Ericsson, fordi der var nervøsitet for, at Huawei ville bruge nettet til at spionere for den kinesiske regering. Men mange iagttagere af markedet mener, at valget faldt på Ericsson, fordi de kom med det bedste tilbud.

Under alle omstændigheder kommer det. TDC skriver på deres hjemmeside, at de i slutningen af 2020 vil tilbyde 5G til hele Danmark.

Hvad skal forbrugerne med det?

For den almindelige forbruger vil et 5G mobilabonnement vil formentlig blive omkring 20% dyrere hver måned, og det vil kræve en ny telefon, der formentlig bliver dyrere end den gamle. For tiden koster den billigste 5G telefon et stykke over 4.000 kr. og de fleste koster mellem 8 og 10.000 kr. Der er dog alvorlig tvivl om kvaliteten af den første bølge af 5G telefoner. På grund af, at chippene og antenneteknologien ikke er tilstrækkelig udviklet, bliver telefonerne meget varme og de har en kort batterilevetid.

Det ser ikke ud til, at det er noget, flertallet af forbrugerne har lyst til at betale for et hurtigere net. Revisionsfirmaet Deloittes Global Mobile Consumer Survey 2019 viser, at i de nordiske lande vil kun 13% af de adspurgte voksne ejere af en telefon skifte til 5G så snart det bliver muligt, og det er faktisk et fald fra 15% året før.

Deloitte mener, at mens det står nogenlunde klart, hvad 5G netværket giver af nye muligheder for virksomhederne, så er det mindre klart, hvad forbrugerne får ud af det. Det er selvfølgelig dejligt, at man kan downloade en 4K film på få sekunder, men med 4G varer det trods alt ikke længere, end de fleste har tid til at vente på.

Dem, der virkelig kommer til at mærke en forskel, er dem der bruger nettet til alt: til at starte robotstøvsugeren eller vaskemaskinen ved hjælp af mobiltelefonen, mens man er på arbejde. Til at få sine stemmestyrede enheder til at tænde og slukke for musik og tv. For med 5G kan man gøre meget mere samtidig på grund af den meget større kapacitet og hastighed nettet får.

Hele Danmark kan streame en fodboldkamp samtidig uden problemer og hvis samtlige 130.000 deltagere på Roskilde Festivalen vil uploade deres koncertoplevelse til sociale medier, er det heller ikke et problem. Kvaliteten af opkald via fx Skype og WhatsApp bliver også meget bedre.

Blandt almindelige forbrugere, er det dem, der spiller computerspil, der kræver hurtigt internet, der kan få glæde af det hurtige 5G netværk. De fleste seriøse gamere spiller, når de sidder ved en stor skærm med mus og tastatur, headset og lynhurtigt bredbånd. Med 5G kan de spille på mobiltelefonen, hvis den har en god skærm.

Hvad med virksomhederne?

Ovenstående taget i betragtning, er det klart, at der ikke er mange forbrugere, der står og sukker efter 5G, men det er heller ikke til dem, det i første omgang etableres. Det er til virksomhederne, som øjner nye forretningsmuligheder når nettet bliver hurtigere, får større kapacitet og bliver mere stabilt. Nogen af de eksempler TDC giver på deres hjemmeside er Internet of Things, selvkørende biler og fjernstyrede operationer.

Med 5G kan virksomhederne omstille produktionen hurtigere.

Internet of Things. IoT, kender vi efterhånden fra mange industrier og produkter. Alt er på nettet: køleskabe, støvsugere, skraldespande osv. Og mange virksomheder ser med 5G, hvor uanede mængder af data kan behandles samtidig, muligheder for at accelerere den udvikling yderligere. Det bliver også muligt at omstille produktionen yderligere. Når 5G er udrullet behøver virksomhedernes maskiner ikke være koblet op på ledninger, men kan arbejde over nettet, og på den måde kan man hurtigere omstille til nye produktioner.

Digital twins, eller digitale tvillinger, er allerede i brug i mange industrier, hvor en digital model af et produkt, f.eks. en elevator, kan hjælpe med til at forudse, hvornår en del i elevatoren vil gå i stykker eller blive slidt op, så man kan skifte delen inden den går i stykker. Digitale tvillinger kan også bruges til at gøre nye udgaver af et produkt bedre end det gamle. Det et forretningsområde, der også kan udvides kraftigt med 5G.

Mange mener også, at 5G er en forudsætning for, at vi på et tidspunkt vil se selvkørende biler på vejene. Bl.a. fordi 5G-netværket med de højrere hastigheder vil gøre bilerne mere sikre. Med en 5G-forbindelse vil en bil, der kører 100 km i timen, kun nå at køre 2,8cm, før den begynder at bremse. Med den nuværende 4G-forbindelse vil bilen køre hele 140 cm.

Sundhedssektoren kan også bruge 5G-netværket fx kan man indenfor kirurgien se frem til nye måder at arbejde på. Når 5G-netværket et helt udbredt behøver kirurg og patient nemlig ikke befinde sig i samme lokale, når en operation udføres. Faktisk kan de være i hver sin ende af landet, og kirurgen kan foretage operationen via fjernstyrede robotter. Robotteknologien er allerede udbredt i kirurgien, det nye er, at lægen kan fjernstyre robotten i realtid.

Kan det skade helbredet?

Hvad er 5G

5G ikke er én samlet teknologi, men forskellige teknologier. 5G-mobilsignalet kan udsendes som radiobølger på højere frekvenser, og vil ikke forstyrre de eksisterende mobilnetværk, men bliver et supplement. De højere frekvenser giver desuden mulighed for kortere radiobølger og dermed højere hastighed og kortere svartider.

Det betyder, at 5G-mobilsignalet får en kortere rækkevidde på grund af de kortere radiobølger, som også bliver let blokerede af fx hænder o vinduer. Derfor skal der sættes omkring 750 ekstra mobilmaster op rundt i landet. Det kan evt. være i form af små antenneceller, der ikke er større end en madkasse og opsættes med få hundrede meters afstand i tæt bebyggede områder.

Kilde: Ingeniøren

Hver gang en ny teknologi ser dagens lys vil der være bekymringer omkring sundhedsmæssige risici. Når det gælder 5G går bekymringen på, om de højfrekvente radiobølger, der skal leverede meget højere hastigheder er sundhedsskadelige og om antennecellerne, som vil være meget tættere på folks hjem, kan udsætte folk for mere stråling end 4G-netværket. Men det forholder sig faktisk omvendt. Når 5G kræver flere master, er det fordi sendestyrken er lavere.

Fagfolk mener da heller ikke, der er grund til bekymring over potentielle sundhedsmæssige risici ved 5g-netværket. Røntgenstråler og gammastråler, er det, der er kendt som ’ioniserende stråling.’ Det er den slags stråling, der kan forårsage kræft, fordi de nedbryder molekylære bindinger. Millimeterbølger og andre radiobølger, som bruges i de mobile netværk, er ’ikke-ioniserende’, og det betyder at de ikke bryder molekylære bindinger, og derfor ikke kan forårsage kræft.

– At kalde det 5G og ændre frekvensen ændrer ikke den relevante biologiske sundhedsfaktor, siger Robert DeMott, som er toksikolog og specialist i risikovurdering hos konsulentfirmaet Rambølls afdeling i USA til internetmagasinet Wired.

Og til Ingeniøren siger Christoffer Johansen, professor på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet:

– Vi kan se, at der generelt hersker en bekymring i befolkningen for, at nye teknologier kan udgøre et sundhedsmæssigt problem. Jeg tror, at dette skyldes, at vi har rigtig mange tilfælde af cancer, som vi ikke kan forklare – måske op mod 40-50 procent af tilfældene – så det giver spillerum for spekulationer om, hvorvidt det så ikke kan være mobiltelefonerne.

Denne uge:

Hvad skal vi med 5G?

Citius, altius, fortius eller hurtigere, højere, stærkere er de Olympiske Leges motto, men det kunne også være mottoet for det 5G mobilnetværk, som formentlig rulles ud over Danmark i løbet af 2020. Det vil være 600 gange hurtige end det nuværende 4G netværk og 10 gange hurtigere end fibernet.

Mobilnettets generationer

G’et i 5G står for generation. De tidligere generationer var:

1G, 1981 gjorde det muligt at ringe til hinanden.

2G, 1992. gjorde det muligt at sende SMS’er til hinanden.

3G, 2001. gjorde det muligt at bruge internettet mobilt, dog særligt begrænset i forhold til det bredbånd man havde i hjemmene.

4G, 2011: gjorde at internettet i langt højere grad var tilgængeligt mobilt.

5G, 2020: vil gøre det mobile netværk lige så hurtigt som fibernet.

Der har været meget snak og skriveri om det mobile 5G netværk, men i Danmark har det mest været om hvem der skulle levere det og ikke så meget om, hvad 5G egentlig er. Til trods for, at Huawei siden 2013 har stået for udbygningen af TDCs netværk valgte TDC Ericsson til udrulningen af 5G i Danmark. Mange mente at det var et pres fra politikere og de store virksomheder, der fik TDC til at vælge Ericsson, fordi der var nervøsitet for, at Huawei ville bruge nettet til at spionere for den kinesiske regering. Men mange iagttagere af markedet mener, at valget faldt på Ericsson, fordi de kom med det bedste tilbud.

Under alle omstændigheder kommer det. TDC skriver på deres hjemmeside, at de i slutningen af 2020 vil tilbyde 5G til hele Danmark.

Hvad skal forbrugerne med det?

For den almindelige forbruger vil et 5G mobilabonnement vil formentlig blive omkring 20% dyrere hver måned, og det vil kræve en ny telefon, der formentlig bliver dyrere end den gamle. For tiden koster den billigste 5G telefon et stykke over 4.000 kr. og de fleste koster mellem 8 og 10.000 kr. Der er dog alvorlig tvivl om kvaliteten af den første bølge af 5G telefoner. På grund af, at chippene og antenneteknologien ikke er tilstrækkelig udviklet, bliver telefonerne meget varme og de har en kort batterilevetid.

Det ser ikke ud til, at det er noget, flertallet af forbrugerne har lyst til at betale for et hurtigere net. Revisionsfirmaet Deloittes Global Mobile Consumer Survey 2019 viser, at i de nordiske lande vil kun 13% af de adspurgte voksne ejere af en telefon skifte til 5G så snart det bliver muligt, og det er faktisk et fald fra 15% året før.

Deloitte mener, at mens det står nogenlunde klart, hvad 5G netværket giver af nye muligheder for virksomhederne, så er det mindre klart, hvad forbrugerne får ud af det. Det er selvfølgelig dejligt, at man kan downloade en 4K film på få sekunder, men med 4G varer det trods alt ikke længere, end de fleste har tid til at vente på.

Dem, der virkelig kommer til at mærke en forskel, er dem der bruger nettet til alt: til at starte robotstøvsugeren eller vaskemaskinen ved hjælp af mobiltelefonen, mens man er på arbejde. Til at få sine stemmestyrede enheder til at tænde og slukke for musik og tv. For med 5G kan man gøre meget mere samtidig på grund af den meget større kapacitet og hastighed nettet får.

Hele Danmark kan streame en fodboldkamp samtidig uden problemer og hvis samtlige 130.000 deltagere på Roskilde Festivalen vil uploade deres koncertoplevelse til sociale medier, er det heller ikke et problem. Kvaliteten af opkald via fx Skype og WhatsApp bliver også meget bedre.

Blandt almindelige forbrugere, er det dem, der spiller computerspil, der kræver hurtigt internet, der kan få glæde af det hurtige 5G netværk. De fleste seriøse gamere spiller, når de sidder ved en stor skærm med mus og tastatur, headset og lynhurtigt bredbånd. Med 5G kan de spille på mobiltelefonen, hvis den har en god skærm.

Hvad med virksomhederne?

Ovenstående taget i betragtning, er det klart, at der ikke er mange forbrugere, der står og sukker efter 5G, men det er heller ikke til dem, det i første omgang etableres. Det er til virksomhederne, som øjner nye forretningsmuligheder når nettet bliver hurtigere, får større kapacitet og bliver mere stabilt. Nogen af de eksempler TDC giver på deres hjemmeside er Internet of Things, selvkørende biler og fjernstyrede operationer.

Med 5G kan virksomhederne omstille produktionen hurtigere.

Internet of Things. IoT, kender vi efterhånden fra mange industrier og produkter. Alt er på nettet: køleskabe, støvsugere, skraldespande osv. Og mange virksomheder ser med 5G, hvor uanede mængder af data kan behandles samtidig, muligheder for at accelerere den udvikling yderligere. Det bliver også muligt at omstille produktionen yderligere. Når 5G er udrullet behøver virksomhedernes maskiner ikke være koblet op på ledninger, men kan arbejde over nettet, og på den måde kan man hurtigere omstille til nye produktioner.

Digital twins, eller digitale tvillinger, er allerede i brug i mange industrier, hvor en digital model af et produkt, f.eks. en elevator, kan hjælpe med til at forudse, hvornår en del i elevatoren vil gå i stykker eller blive slidt op, så man kan skifte delen inden den går i stykker. Digitale tvillinger kan også bruges til at gøre nye udgaver af et produkt bedre end det gamle. Det et forretningsområde, der også kan udvides kraftigt med 5G.

Mange mener også, at 5G er en forudsætning for, at vi på et tidspunkt vil se selvkørende biler på vejene. Bl.a. fordi 5G-netværket med de højrere hastigheder vil gøre bilerne mere sikre. Med en 5G-forbindelse vil en bil, der kører 100 km i timen, kun nå at køre 2,8cm, før den begynder at bremse. Med den nuværende 4G-forbindelse vil bilen køre hele 140 cm.

Sundhedssektoren kan også bruge 5G-netværket fx kan man indenfor kirurgien se frem til nye måder at arbejde på. Når 5G-netværket et helt udbredt behøver kirurg og patient nemlig ikke befinde sig i samme lokale, når en operation udføres. Faktisk kan de være i hver sin ende af landet, og kirurgen kan foretage operationen via fjernstyrede robotter. Robotteknologien er allerede udbredt i kirurgien, det nye er, at lægen kan fjernstyre robotten i realtid.

Kan det skade helbredet?

Hvad er 5G

5G ikke er én samlet teknologi, men forskellige teknologier. 5G-mobilsignalet kan udsendes som radiobølger på højere frekvenser, og vil ikke forstyrre de eksisterende mobilnetværk, men bliver et supplement. De højere frekvenser giver desuden mulighed for kortere radiobølger og dermed højere hastighed og kortere svartider.

Det betyder, at 5G-mobilsignalet får en kortere rækkevidde på grund af de kortere radiobølger, som også bliver let blokerede af fx hænder o vinduer. Derfor skal der sættes omkring 750 ekstra mobilmaster op rundt i landet. Det kan evt. være i form af små antenneceller, der ikke er større end en madkasse og opsættes med få hundrede meters afstand i tæt bebyggede områder.

Kilde: Ingeniøren

Hver gang en ny teknologi ser dagens lys vil der være bekymringer omkring sundhedsmæssige risici. Når det gælder 5G går bekymringen på, om de højfrekvente radiobølger, der skal leverede meget højere hastigheder er sundhedsskadelige og om antennecellerne, som vil være meget tættere på folks hjem, kan udsætte folk for mere stråling end 4G-netværket. Men det forholder sig faktisk omvendt. Når 5G kræver flere master, er det fordi sendestyrken er lavere.

Fagfolk mener da heller ikke, der er grund til bekymring over potentielle sundhedsmæssige risici ved 5g-netværket. Røntgenstråler og gammastråler, er det, der er kendt som ’ioniserende stråling.’ Det er den slags stråling, der kan forårsage kræft, fordi de nedbryder molekylære bindinger. Millimeterbølger og andre radiobølger, som bruges i de mobile netværk, er ’ikke-ioniserende’, og det betyder at de ikke bryder molekylære bindinger, og derfor ikke kan forårsage kræft.

– At kalde det 5G og ændre frekvensen ændrer ikke den relevante biologiske sundhedsfaktor, siger Robert DeMott, som er toksikolog og specialist i risikovurdering hos konsulentfirmaet Rambølls afdeling i USA til internetmagasinet Wired.

Og til Ingeniøren siger Christoffer Johansen, professor på Onkologisk Klinik, Rigshospitalet:

– Vi kan se, at der generelt hersker en bekymring i befolkningen for, at nye teknologier kan udgøre et sundhedsmæssigt problem. Jeg tror, at dette skyldes, at vi har rigtig mange tilfælde af cancer, som vi ikke kan forklare – måske op mod 40-50 procent af tilfældene – så det giver spillerum for spekulationer om, hvorvidt det så ikke kan være mobiltelefonerne.

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnementGruppeabonnementGavekort