Ladestandere skal være endnu smartere

Skal Danmark nå et mål om 1 mio. elbiler i 2030, skal ikke bare udviklingen af elbiler men i lige så høj grad udviklingen af ladestandere op i gear. Det er afgørende at ladestanderne kommer til at spille intelligent sammen med elnettet hvis ikke der skal investeres voldsomme beløb i opgradering af elnettet.

Skal vi have 1 mio. elbiler koblet på det danske elnet i 2030, skal flere ting gå op i en højere enhed. Der er meget fokus på bilernes udvikling, men det er lige så vigtigt, at ladestanderne bliver smartere, end de er i dag.

Indenfor ladestandere skal der frem for alt fokuseres på to ting: Der skal være tilstrækkeligt af dem på markedet, og de skal være fordelt over hele Danmark. Samtidig skal de være smarte. Det betyder, at de skal være ”styrbare” og alle skal ”snakke samme sprog” med elnettet (dvs. bruge de samme kommunikationsstandarder).

”Laderne skal være smarte og kunne styres, så ladningen af elbiler spiller sammen med elnettet og indgår aktivt i omstillingen til forsyning med vedvarende energi. Det kræver nogle åbne standarder, sådan at alle ladestandere kan kommunikere intelligent med netselskaber og andre aktører,” siger seniorforsker ved DTU Electrical Engineering, Peter Bach Andersen.

Elbiler i verden

I 2017 blev der verden over registeret over tre millioner elbiler med Kina i front med 1,2 millioner efterfulgt af USA med 750.000.

I forhold til indbyggertal er Norge helt i front; ifølge de seneste tal fra Norsk Elbilforening er der nu 210.000 elbiler og plugin-hybrider samt over 9.000 offentlige ladepunkter i Norge.

Han forsker i elbilers påvirkning af elnettet og var for nylig projektleder for det såkaldte Parker projekt, hvor DTU sammen med bl.a. Energinet.dk, Nissan, Mitsubishi, PSA, NUVVE, Enel X og INSERO testede den allernyeste teknologi indenfor ladestandere.

”Projektet viste, at teknologien faktisk er godt på vej, men at de mest avancerede ladestandere ikke vil være på markedet før om nogle år. Vi kan kalde dem smarte ladestandere v2. Desværre har forbrugere, der går og overvejer, hvilken bil og hvilken ladestander, de skal investere i, ikke adgang til dem foreløbig, men bør i første omgang investere i en smart ladeboks,” siger Peter Bach Andersen.

Han tilføjer, at de hjemmeladestandere, som lander de næste par år, efter al sandsynlighed blot vil kunne skrue op og ned for ladestyrken. Inden 2030 bliver der dog mulighed for, at der kommer bidirektionelle ladere – eller smarte ladere v2 – i hjemmet, som kan levere strøm tilbage fra bilens batteri.

Undgå for store investeringer i elnet

At elbiler og ladestandere skal spille intelligent sammen med elnettet er afgørende, hvis ikke der skal investeres voldsomme beløb i opgradering af elnettet. Elselskaberne skal være med til at sørge for, at strømmen kan ledes fra vindmølleparker og solceller ud i elbilen. Dansk Energi, der repræsenterer elselskaberne, har for nylig lavet en analyse, der viser behov for massive investeringer i elnettet, for at klare 1 mio. elbiler i 2030. Derfor har Dansk Energi rettet en appel til den nye regering og Folketinget.

”Hvis ikke vi handler hurtigt, kan elnettet reelt blive en showstopper for hele den grønne omstilling, så politikerne skal tage stilling til, hvad elnettet skal kunne rumme i fremtiden. Det haster, for elselskaberne skal i gang,” lød det fra Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi ved præsentationen af analysen.

Han understreger, at elnetselskaberne er parat til den grønne omstilling, men at de har brug for rammer, der giver dem mulighed for at investere tilstrækkeligt i elnettet. Dansk Energis analyse anviser tre veje, som politikerne kan vælge at gå med elnettet mod den grønne omstilling: ”Business as usual”, ”Den dyre vej” og ”Den smarte vej”. Dansk Energi vurderer på baggrund af analysen, at ”business as usual” ikke er en reel mulighed.

”Hvis vi vælger at gøre, som vi altid har gjort, ser vi ind i fremtid med strømnedbrud og kø og bøvl ved ladestanderne med den konsekvens, at danskerne vælger elbilen fra uanset, hvad den koster. Elnettet kan med sin nuværende kapacitet simpelthen ikke klare en fremtid med millioner af elbiler,” siger Lars Aagaard.

Køb smart – men hvordan

Men smarte ladestandere kan altså bidrage til, at investeringsbehovet bliver mindre, lyder det fra Peter Bach Andersen. En af udfordringerne for forbrugere, der står overfor at købe en ny ladestander, er, hvad de skal investere i. De bør købe smart nu, hvor udrulningen af elbiler – må man formode – begynder at tage fart. Højst sandsynligt kommer der en standard fra EU, men det vil tage for lang tid, og derfor er Danmark nødt til at sætte egne lovkrav. De involverede parter bør snarest muligt sætte sig sammen og finde frem til en løsning. Men smarte ladestandere kan altså bidrage til, at investeringsbehovet bliver mindre, lyder det fra Peter Bach Andersen. En af udfordringerne for forbrugere, der står overfor at købe en ny ladestander, er, hvad de skal investere i. De bør købe smart nu, hvor udrulningen af elbiler – må man formode – begynder at tage fart. Højst sandsynligt kommer der en standard fra EU, men det vil tage for lang tid, og derfor er Danmark nødt til at sætte egne lovkrav.

Foto Lisbeth Lyngse

”Vi har sammen med Energinet.dk testet, hvad elbilerne faktisk kan, og vi har eksperimenteret med de nyeste biler og med fremtidens ladere, der bliverbidirektionelle, så strømmen kan køre begge veje. En stor del af teknologien er på plads, men mange elementer skal spille sammen,” siger Peter Bach Andersen. 

Endnu ikke masseproduktion af smarte ladere

Hos Dansk Elbil Alliance ser man først og fremmest to udfordringer, hvis Danmark skal have 1 mio. eller flere elbiler i 2030. Den ene er, at prisen på elbilerne skal være konkurrencedygtig. Hvor hurtigt falder batterierne i pris? Hvordan bliver afgifterne? Den anden er udviklingen og prisen på ladeboksene.

”Hvis batterierne udvikles så hurtigt, at elbilerne er sammenlignelige i pris med benzinbiler i 2025, så bliver omstillingen nemmere, end hvis de først er klar senere. De skal jo kunne konkurrere prismæssigt. Og her er udfordringen, at staten skal indrette afgifterne på bilerne, så de afspejler udviklingen. Mellemstørrelse- og store biler bliver hurtigere sammenlignelige i pris, mens det vil tage længere tid med de billige biler, fordi billige benzinbiler er meget billige i dag,” siger Lærke Flader, der er branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Hun er enig i, at det er et afgørende punkt, om man får laderne ned i pris i tide, og om de har den teknologi, der er behov for, for at nå målet for 2030.

”Hvis vi får udrullet ladebokse, der kan styres og reguleres op og ned i forhold til forbruget, så de kan bruges aktivt i elnettet, kan de blive en væsentlig spiller i den grønne omstilling”

Lærke Fader, branchechef i Dansk Elbil Alliance

”Hvis vi får udrullet ladebokse, der kan styres og reguleres op og ned i forhold til forbruget, så de kan bruges aktivt i elnettet, kan de blive en væsentlig spiller i den grønne omstilling,” siger Lærke Flader.

Hun påpeger, at lade-teknologien er tæt på at være der, så de kan styres og kommunikere begge veje, men spørgsmålet er, om markedet kan følge med? Her er det vigtigt, at Danmark sender signaler til producenterne og markedet om, at Danmark mener det alvorligt. I Norge har man vist, at det er muligt. Elbilproducenterne vil meget gerne levere til Norge og næsten 50% af alle nye indregistrerede biler i 2018 er elbiler.  


Den smarte lader bliver i første omgang ikke bidirektionel – men:


1   Den skal være styrbar, så der kan lades på de mest hensigtsmæssige tidspunkter (undgå spidsbelastning, anvende grøn strøm).


2   Den skal anvende åbne kommunikationsstandarder, så en 3. part (fx netselskaber) kan tilgå styrbarheden. De skal altså “snakke samme sprog”.


De bidirektionelle ladere kommer ifølge Peter Bach Andersen sandsynligvis på markedet om nogle år (noget før 2030).  De findes allerede, men de er for dyre til private hjem.

”Produktionen af ladere øges kraftigt hvert år, men der er en MASSIV efterspørgsel. Det er helt nødvendigt at sikre, at folk også får en smart ladeboks med hjem, når de køber en elbil. Min ladeboks derhjemme er fx smart. Min operatør kan slukke og tænde for den alt efter behov og kommunikere med den hele tiden,” siger Lærke Flader.

Når det handler om ny teknologi, er der spørgsmål omkring, hvordan standarderne bliver. Det KAN jo tænkes, at vi får andre måder at oplade på end nu – fx trådløs opladning.

”Vi skal have ladestandere, der kan klare at levere tilbage til nettet. Et godt eksempel er laderen til Nissan Leaf, der i princippet er i stand til at lade bidirektionelt”, siger Lærke Flader.

Realistiske optimister

Hos e-mobilitetsudbyderen Clever er man ”realistisk optimistiske” i forhold til teknologisk set at nå 1 mio. elbiler i Danmark i 2030. 

”Strømmen er jo til stede over alt i Danmark og vi har arbejdet hårdt på at få sat masser af  ladestandere op både privat og på offentlige steder, arbejdspladser og boligforeninger. Vores holdning er, at vi i Danmark – og Europa – skal satse på intelligent opladning, så opladningen foregår uden for tidspunkter med spidsbelastning. Det kræver selvfølgelig smarte biler og smarte ladestandere,” siger Henrik Skyggebjerg, der er kommunikationschef hos Clever.

Han mener ikke, at man kommer uden om at investere i elnettet i forhold til øget belastning fra bl.a. elbiler og henviser til, at energiselskaberne ifølge Dansk Energi planlægger at investere 29 mia. kr. i modernisering af elnettet. ”Lader og lovgiver vi smart, kan vi nøjes med at investere væsentligt mindre – ud over energiselskabernes planlagte investeringer – for at sikre god og sikker opladning af 1 mio. eller flere elbiler i 2030. Lader og lovgiver vi ikke smart, stiger regningen til i omegnen af 50 mia. i investeringer frem mod 2030, så der er meget at spare ved, at vi er smarte nu”, siger Henrik Skyggebjerg.

Denne uge:

Ladestandere skal være endnu smartere

Skal Danmark nå et mål om 1 mio. elbiler i 2030, skal ikke bare udviklingen af elbiler men i lige så høj grad udviklingen af ladestandere op i gear. Det er afgørende at ladestanderne kommer til at spille intelligent sammen med elnettet hvis ikke der skal investeres voldsomme beløb i opgradering af elnettet.

Skal vi have 1 mio. elbiler koblet på det danske elnet i 2030, skal flere ting gå op i en højere enhed. Der er meget fokus på bilernes udvikling, men det er lige så vigtigt, at ladestanderne bliver smartere, end de er i dag.

Indenfor ladestandere skal der frem for alt fokuseres på to ting: Der skal være tilstrækkeligt af dem på markedet, og de skal være fordelt over hele Danmark. Samtidig skal de være smarte. Det betyder, at de skal være ”styrbare” og alle skal ”snakke samme sprog” med elnettet (dvs. bruge de samme kommunikationsstandarder).

”Laderne skal være smarte og kunne styres, så ladningen af elbiler spiller sammen med elnettet og indgår aktivt i omstillingen til forsyning med vedvarende energi. Det kræver nogle åbne standarder, sådan at alle ladestandere kan kommunikere intelligent med netselskaber og andre aktører,” siger seniorforsker ved DTU Electrical Engineering, Peter Bach Andersen.

Elbiler i verden

I 2017 blev der verden over registeret over tre millioner elbiler med Kina i front med 1,2 millioner efterfulgt af USA med 750.000.

I forhold til indbyggertal er Norge helt i front; ifølge de seneste tal fra Norsk Elbilforening er der nu 210.000 elbiler og plugin-hybrider samt over 9.000 offentlige ladepunkter i Norge.

Han forsker i elbilers påvirkning af elnettet og var for nylig projektleder for det såkaldte Parker projekt, hvor DTU sammen med bl.a. Energinet.dk, Nissan, Mitsubishi, PSA, NUVVE, Enel X og INSERO testede den allernyeste teknologi indenfor ladestandere.

”Projektet viste, at teknologien faktisk er godt på vej, men at de mest avancerede ladestandere ikke vil være på markedet før om nogle år. Vi kan kalde dem smarte ladestandere v2. Desværre har forbrugere, der går og overvejer, hvilken bil og hvilken ladestander, de skal investere i, ikke adgang til dem foreløbig, men bør i første omgang investere i en smart ladeboks,” siger Peter Bach Andersen.

Han tilføjer, at de hjemmeladestandere, som lander de næste par år, efter al sandsynlighed blot vil kunne skrue op og ned for ladestyrken. Inden 2030 bliver der dog mulighed for, at der kommer bidirektionelle ladere – eller smarte ladere v2 – i hjemmet, som kan levere strøm tilbage fra bilens batteri.

Undgå for store investeringer i elnet

At elbiler og ladestandere skal spille intelligent sammen med elnettet er afgørende, hvis ikke der skal investeres voldsomme beløb i opgradering af elnettet. Elselskaberne skal være med til at sørge for, at strømmen kan ledes fra vindmølleparker og solceller ud i elbilen. Dansk Energi, der repræsenterer elselskaberne, har for nylig lavet en analyse, der viser behov for massive investeringer i elnettet, for at klare 1 mio. elbiler i 2030. Derfor har Dansk Energi rettet en appel til den nye regering og Folketinget.

”Hvis ikke vi handler hurtigt, kan elnettet reelt blive en showstopper for hele den grønne omstilling, så politikerne skal tage stilling til, hvad elnettet skal kunne rumme i fremtiden. Det haster, for elselskaberne skal i gang,” lød det fra Lars Aagaard, administrerende direktør i Dansk Energi ved præsentationen af analysen.

Han understreger, at elnetselskaberne er parat til den grønne omstilling, men at de har brug for rammer, der giver dem mulighed for at investere tilstrækkeligt i elnettet. Dansk Energis analyse anviser tre veje, som politikerne kan vælge at gå med elnettet mod den grønne omstilling: ”Business as usual”, ”Den dyre vej” og ”Den smarte vej”. Dansk Energi vurderer på baggrund af analysen, at ”business as usual” ikke er en reel mulighed.

”Hvis vi vælger at gøre, som vi altid har gjort, ser vi ind i fremtid med strømnedbrud og kø og bøvl ved ladestanderne med den konsekvens, at danskerne vælger elbilen fra uanset, hvad den koster. Elnettet kan med sin nuværende kapacitet simpelthen ikke klare en fremtid med millioner af elbiler,” siger Lars Aagaard.

Køb smart – men hvordan

Men smarte ladestandere kan altså bidrage til, at investeringsbehovet bliver mindre, lyder det fra Peter Bach Andersen. En af udfordringerne for forbrugere, der står overfor at købe en ny ladestander, er, hvad de skal investere i. De bør købe smart nu, hvor udrulningen af elbiler – må man formode – begynder at tage fart. Højst sandsynligt kommer der en standard fra EU, men det vil tage for lang tid, og derfor er Danmark nødt til at sætte egne lovkrav. De involverede parter bør snarest muligt sætte sig sammen og finde frem til en løsning. Men smarte ladestandere kan altså bidrage til, at investeringsbehovet bliver mindre, lyder det fra Peter Bach Andersen. En af udfordringerne for forbrugere, der står overfor at købe en ny ladestander, er, hvad de skal investere i. De bør købe smart nu, hvor udrulningen af elbiler – må man formode – begynder at tage fart. Højst sandsynligt kommer der en standard fra EU, men det vil tage for lang tid, og derfor er Danmark nødt til at sætte egne lovkrav.

Foto Lisbeth Lyngse

”Vi har sammen med Energinet.dk testet, hvad elbilerne faktisk kan, og vi har eksperimenteret med de nyeste biler og med fremtidens ladere, der bliverbidirektionelle, så strømmen kan køre begge veje. En stor del af teknologien er på plads, men mange elementer skal spille sammen,” siger Peter Bach Andersen. 

Endnu ikke masseproduktion af smarte ladere

Hos Dansk Elbil Alliance ser man først og fremmest to udfordringer, hvis Danmark skal have 1 mio. eller flere elbiler i 2030. Den ene er, at prisen på elbilerne skal være konkurrencedygtig. Hvor hurtigt falder batterierne i pris? Hvordan bliver afgifterne? Den anden er udviklingen og prisen på ladeboksene.

”Hvis batterierne udvikles så hurtigt, at elbilerne er sammenlignelige i pris med benzinbiler i 2025, så bliver omstillingen nemmere, end hvis de først er klar senere. De skal jo kunne konkurrere prismæssigt. Og her er udfordringen, at staten skal indrette afgifterne på bilerne, så de afspejler udviklingen. Mellemstørrelse- og store biler bliver hurtigere sammenlignelige i pris, mens det vil tage længere tid med de billige biler, fordi billige benzinbiler er meget billige i dag,” siger Lærke Flader, der er branchechef i Dansk Elbil Alliance.

Hun er enig i, at det er et afgørende punkt, om man får laderne ned i pris i tide, og om de har den teknologi, der er behov for, for at nå målet for 2030.

”Hvis vi får udrullet ladebokse, der kan styres og reguleres op og ned i forhold til forbruget, så de kan bruges aktivt i elnettet, kan de blive en væsentlig spiller i den grønne omstilling”

Lærke Fader, branchechef i Dansk Elbil Alliance

”Hvis vi får udrullet ladebokse, der kan styres og reguleres op og ned i forhold til forbruget, så de kan bruges aktivt i elnettet, kan de blive en væsentlig spiller i den grønne omstilling,” siger Lærke Flader.

Hun påpeger, at lade-teknologien er tæt på at være der, så de kan styres og kommunikere begge veje, men spørgsmålet er, om markedet kan følge med? Her er det vigtigt, at Danmark sender signaler til producenterne og markedet om, at Danmark mener det alvorligt. I Norge har man vist, at det er muligt. Elbilproducenterne vil meget gerne levere til Norge og næsten 50% af alle nye indregistrerede biler i 2018 er elbiler.  


Den smarte lader bliver i første omgang ikke bidirektionel – men:


1   Den skal være styrbar, så der kan lades på de mest hensigtsmæssige tidspunkter (undgå spidsbelastning, anvende grøn strøm).


2   Den skal anvende åbne kommunikationsstandarder, så en 3. part (fx netselskaber) kan tilgå styrbarheden. De skal altså “snakke samme sprog”.


De bidirektionelle ladere kommer ifølge Peter Bach Andersen sandsynligvis på markedet om nogle år (noget før 2030).  De findes allerede, men de er for dyre til private hjem.

”Produktionen af ladere øges kraftigt hvert år, men der er en MASSIV efterspørgsel. Det er helt nødvendigt at sikre, at folk også får en smart ladeboks med hjem, når de køber en elbil. Min ladeboks derhjemme er fx smart. Min operatør kan slukke og tænde for den alt efter behov og kommunikere med den hele tiden,” siger Lærke Flader.

Når det handler om ny teknologi, er der spørgsmål omkring, hvordan standarderne bliver. Det KAN jo tænkes, at vi får andre måder at oplade på end nu – fx trådløs opladning.

”Vi skal have ladestandere, der kan klare at levere tilbage til nettet. Et godt eksempel er laderen til Nissan Leaf, der i princippet er i stand til at lade bidirektionelt”, siger Lærke Flader.

Realistiske optimister

Hos e-mobilitetsudbyderen Clever er man ”realistisk optimistiske” i forhold til teknologisk set at nå 1 mio. elbiler i Danmark i 2030. 

”Strømmen er jo til stede over alt i Danmark og vi har arbejdet hårdt på at få sat masser af  ladestandere op både privat og på offentlige steder, arbejdspladser og boligforeninger. Vores holdning er, at vi i Danmark – og Europa – skal satse på intelligent opladning, så opladningen foregår uden for tidspunkter med spidsbelastning. Det kræver selvfølgelig smarte biler og smarte ladestandere,” siger Henrik Skyggebjerg, der er kommunikationschef hos Clever.

Han mener ikke, at man kommer uden om at investere i elnettet i forhold til øget belastning fra bl.a. elbiler og henviser til, at energiselskaberne ifølge Dansk Energi planlægger at investere 29 mia. kr. i modernisering af elnettet. ”Lader og lovgiver vi smart, kan vi nøjes med at investere væsentligt mindre – ud over energiselskabernes planlagte investeringer – for at sikre god og sikker opladning af 1 mio. eller flere elbiler i 2030. Lader og lovgiver vi ikke smart, stiger regningen til i omegnen af 50 mia. i investeringer frem mod 2030, så der er meget at spare ved, at vi er smarte nu”, siger Henrik Skyggebjerg.

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnement


Abonnement

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned. Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned

Varenummer (SKU): 40000 Varekategori:

Gruppeabonnement


Gruppeabonnement

Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter Fra: 39,00 DKK per måned per medlem

Fra 5102550
Clear

Gruppemedlemmer:

Varenummer (SKU): 30000 Varekategori:

Gavekort


Tilbud

Gavekort

Gavekortet modtages som kode via e-mail og kan frit gives væk. Den første måned er stadig gratis ved brug af gavekort.

90,00 DKK120,00 DKK

3 måneder4 måneder
Ryd

Varenummer (SKU): N/A Varekategori: