Store brintprojekter på vej

Flere brintproduktionsanlæg er på vej i Danmark og er et varsel om, at brinten kommer til at spille en rolle i den grønne omstilling. Power2X er omdrejningspunkt i en udvikling som skal hjælpe med at nå 70% CO2 reduktion.

For et år siden var der ikke mange uden for energibranchen, der kendte til Power2X, men massiv omtale har ændret på det. Omtalen skyldes, at flere har fået øjnene op for perspektiverne i brint og et stigende politisk fokus i Danmark, der er blevet yderligere forstærket af debat om en klimalov og 70 pct. CO2 reduktionsmålet for 2030. Der skal nye spillere på banen, hvis målet skal nås, og brint kan via Power2X blive vigtig i omstillingen.

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X, forkortet PtX, er en samlet betegnelse for forædlingsprocesser, hvor vedvarende elproduktion via elektrolyse forædles til brint, syntetiske brændstoffer eller syntetiske kemikalier.

I Fredericia er det danskejede firma Everfuel i samarbejde med bl.a. Shell Raffinaderiet i gang med at etablere en 20 megawatt brintfabrik, der skal levere grønt brændstof til transportsektoren. Det er det største brintanlæg i Danmark, men der er også et 12 megawat brintanlæg i Skive, og Ørsted har et 2 megawat anlæg på vej i Avedøre. Senest har Ørsted også meldt sig ind i brancheorganisationen Brintbranchen.

Det er Everfuels ambition på sigt at installere et Power2X-anlæg med op mod 1 gigawatt elektrolyse-kapacitet på Shells grund i Fredericia. Shell bruger allerede i dag brint som en del af produktionsprocessen og vil kunne aftage en stor del af produktionen af brint.

600 brintbusser inden 2023

Everfuel vil bidrage med brint-infrastruktur i form af H2Station-tankstationer, brint distribution i tankbiler og elektrolyseanlæg. Samtidig vil selskabet tilbyde samlede ‘brint-pakkeløsninger’ til den tunge transport som busser og lastbiler, hvor man umiddelbart ser de største perspektiver for brint.

– Vi vil installere og drive stationer og sikre produktion og distribution af grøn brint til kunderne – først i Danmark men vi vil gradvist kigge på hele EU. Vi er samtidig projektudvikler og ejer af H2BusEurope projektet, siger Jacob Krogsgaard, der er direktør for Everfuel.

H2BusEurope, der er støttet af EU’s Connecting European Facility program med 300 mio. kr., får omkring 600 brintbusser ud på vejene i England, Letland og Danmark – 200 busser i hvert land – inden 2023. Everfuel skal levere brintinfrastruktur til både Danmark og Letland.

Den store udrulning af brintbusser og den massive udbygning af infrastrukturen betyder, at produktionen kommer op i en skala, som gør løsningerne mere kommercielt levedygtige, og Jacob Krogsgaard forventer, at det vil fremme en større udrulning af andre brintkøretøjer i den tunge transport, når infrastrukturen i højere grad er etableret.

Op i stor skala

Everfuels Power2X projekt er banebrydende ved at være det første anlæg i kommerciel størrelse i Danmark. Når brint skal sælges i store volumener, er det i første omgang oplagt at bruge den som brændstof til den tunge transport og flådekøretøjer som taxier. En tung ellastbil vil kræve et 8 ton stort batteri, hvilket er dyrt og ressourcekrævende og det reducerer den mængde varer, lastbilen kan køre med.

Boks

Brint anses samlet set for at være det reneste brændstof til transport, da køretøjerne kun udleder vand, og fordi de heller ikke giver de samme teknologiske og ressourcemæssige udfordringer som elbilernes batterier giver.

– En brintlastbil kræver kun 80 kg brint, så det giver en bedre business case for ejeren og for firmaer, der fragter varer i den. Spørgsmålet er, hvornår prisen for fossilt brændstof krydser brintprisen? Her vil det være godt med et skub til fordel for brinten fra politisk side, siger Jacob Krogsgaard.

Skal man bruge vindstrøm i store mængder, er man nødt til at afkoble elproduktionen fra forbruget og det kan man med brint. Elnettet kan slet ikke aftage de enorme mængder strøm fra vindmøllerne, der kommer, hvis potentialet udnyttes fuldt ud, og potentialet er enormt bare i Nordsøen. Vi står kun ved begyndelsen, siger Jacob Krogsgaard.

Busser og lastbiler skal kunne lade uafhængigt af, hvornår vinden blæser, og derfor er de nødt til at være koblet fra elproduktionen. Vindstrømmen skal i stedet konverteres til brint og derfra konverteres videre til flydende gasser, så energien kan bruges, når som helst behovet er der.

– Jeg har studeret elbusser i både London og Hamburg, hvor de har udfordringer med at have tilstrækkelig med strøm og det er enormt dyrt at udvide kapaciteten. Her er det meget billigere og mere fleksibelt at arbejde med brint, hvor kapaciteten relativt nemt kan øges uden omkostninger for elnettet, siger Jacob Krogsgaard.

Brug for politisk opbakning

Brintfabrikker skal etableres og produktionen op i skala, så omkostningerne kommer ned, lyder det fra Tejs Laustsen Jensen, der er direktør for brancheorganisationen Brintbranchen.

– Det er i den her fase nødvendigt med politisk opbakning gennem regulering. Her er det afgørende, at vi fastholder de massive udbygninger af vedvarende energi, for det er en forudsætning for, at vi får de mængder af brint, der skal til, så vi reelt kan satse på brint som et led i den grønne omstilling. Sker det, kan brint sagtens være en bidragyder til de danske 2030 mål og internationalt til at omstille bl.a. transportsektoren fra sort til grønt brændstof. 10 år er faktisk lang tid og det går stærkt lige nu, siger Tejs Laustsen Jensen.

Men der er til gengæld også masser af potentiale i vindenergi i Danmark. Alene for havvind er potentialet 40 gigawatt, påpeger han, hvilket er langt over, hvad der kan opsuges i elnettet, også selv om nettet udvides kraftigt. Og det ville i så fald blive en dyr løsning. Mængden svarer til 5 ½ gange det nuværende elforbrug, eller 180 terawatt-timer, som vi langt fra kan afsætte i elnettet.

– I stedet skal vi lagre eller konvertere til brint og videre til flydende brændstoffer, siger han.

På en konference hos Dansk Industri for nylig om fremtidens grønne transport blev en lang række muligheder præsenteret for, hvordan omstillingen til grønne brændsler til tung transport kan ske. Flere oplægsholdere gav udtryk for, at elektrofuels, hvor strøm og brint kombineres med CO2 fra biogasproduktionen, har de største perspektiver.

Tejs Lausten Jensen er enig og ser store muligheder for elektrofuels i skibs- og flytrafikken. Dog påpeger han, at der ikke er indhold af CO2 i ren brint eller i ammoniak, der er konverteret fra brint, mens det for kulstofholdige elektrofuels er vigtigt, at ikke bare energien, men også den CO2, der er anvendt i brændstoffet, er bæredygtig.

Ud over den tunge transport er brint også velegnet til at skabe balance i elnettet, for det kan med en stadig større vindenergiproduktion ikke ske alene ved at forstærke elnettet og udbygge forbindelserne til udlandet. Via elektrolyseanlæg kan brint konverteres til metangas – ved at bruge de eksisterende naturgasnet og gaslagre – eller man kan konvertere brint til grøn metanol, som kan erstatte den sorte olie i transportsektoren.

– Dog mangler endnu de helt store elektrolyseanlæg, men der begynder jo at ske noget med tre større brintanlæg på vej i Danmark. Forhåbentlig følger flere efter, siger Tejs Laustsen Jensen.

Brint kan bruges i alt

En ny rapport fra Institut fra Fremtidsforskning konstaterer, at Danmark står relativt godt i forhold til at få gavn af den grønne brint. I en rangering af teknologierne som danske styrkebastioner gør vindindustrien og selskaber som Haldor Topsøe, at Power2X får prædikatet Best in Class, når det kommer til teknologi og knowhow. Det vurderes også, at man er nået langt i forhold til kommerciel modning af teknologien.

– Brint kan jo bruges alle steder i afsætningsleddet, det er en af de helt store styrker. Det er lidt som med olien, der hives op af jorden og som energikilde er blevet brugt til alt muligt. Her kan man godt sammenligne brinten, fordi den skaber synergi på tværs af sektorer. Den store fordel er, at grøn brint ikke er fossil. Prisen er dog stadig for høj, siger Martin Kruse, der er seniorrådgiver på Institut for Fremtidsforskning.

Obligatorisk Power2X

Martin Kruse er en af forfatterne bag rapporten, som bl.a. Innovationsfonden bruger som grundlag, når de deler penge ud til grønne formål. Han påpeger, at der er et minus, for mens rapporten konstaterer, at Danmark står stærkt, når det f.eks. kommer til cykelinfrastruktur, så har de lovgivningsmæssige støttehjul været helt fraværende omkring grøn brint. For at Power2X kan blive en levedygtig løsning i fremtiden, er der nødt til at blive skabt markeder for at skalere produktionen op og drive priserne ned. Det kan opnås gennem stærk politisk opbakning med obligatorisk brug af grøn brint, som det har været tilfældet for biofuels, der bliver blandet i benzin.

– Politikerne skal hjælpe med at etablere et marked, der efterfølgende kan drive priserne ned. Så vil efterspørgslen stige og man kommer ind i en positiv spiral. Teknologierne for at lave brint er kendt og afprøvet, så der er ingen teknologiske hindringer, som man skal vente på, siger Martin Kruse.

Denne uge:

Store brintprojekter på vej

Flere brintproduktionsanlæg er på vej i Danmark og er et varsel om, at brinten kommer til at spille en rolle i den grønne omstilling. Power2X er omdrejningspunkt i en udvikling som skal hjælpe med at nå 70% CO2 reduktion.

For et år siden var der ikke mange uden for energibranchen, der kendte til Power2X, men massiv omtale har ændret på det. Omtalen skyldes, at flere har fået øjnene op for perspektiverne i brint og et stigende politisk fokus i Danmark, der er blevet yderligere forstærket af debat om en klimalov og 70 pct. CO2 reduktionsmålet for 2030. Der skal nye spillere på banen, hvis målet skal nås, og brint kan via Power2X blive vigtig i omstillingen.

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X, forkortet PtX, er en samlet betegnelse for forædlingsprocesser, hvor vedvarende elproduktion via elektrolyse forædles til brint, syntetiske brændstoffer eller syntetiske kemikalier.

I Fredericia er det danskejede firma Everfuel i samarbejde med bl.a. Shell Raffinaderiet i gang med at etablere en 20 megawatt brintfabrik, der skal levere grønt brændstof til transportsektoren. Det er det største brintanlæg i Danmark, men der er også et 12 megawat brintanlæg i Skive, og Ørsted har et 2 megawat anlæg på vej i Avedøre. Senest har Ørsted også meldt sig ind i brancheorganisationen Brintbranchen.

Det er Everfuels ambition på sigt at installere et Power2X-anlæg med op mod 1 gigawatt elektrolyse-kapacitet på Shells grund i Fredericia. Shell bruger allerede i dag brint som en del af produktionsprocessen og vil kunne aftage en stor del af produktionen af brint.

600 brintbusser inden 2023

Everfuel vil bidrage med brint-infrastruktur i form af H2Station-tankstationer, brint distribution i tankbiler og elektrolyseanlæg. Samtidig vil selskabet tilbyde samlede ‘brint-pakkeløsninger’ til den tunge transport som busser og lastbiler, hvor man umiddelbart ser de største perspektiver for brint.

– Vi vil installere og drive stationer og sikre produktion og distribution af grøn brint til kunderne – først i Danmark men vi vil gradvist kigge på hele EU. Vi er samtidig projektudvikler og ejer af H2BusEurope projektet, siger Jacob Krogsgaard, der er direktør for Everfuel.

H2BusEurope, der er støttet af EU’s Connecting European Facility program med 300 mio. kr., får omkring 600 brintbusser ud på vejene i England, Letland og Danmark – 200 busser i hvert land – inden 2023. Everfuel skal levere brintinfrastruktur til både Danmark og Letland.

Den store udrulning af brintbusser og den massive udbygning af infrastrukturen betyder, at produktionen kommer op i en skala, som gør løsningerne mere kommercielt levedygtige, og Jacob Krogsgaard forventer, at det vil fremme en større udrulning af andre brintkøretøjer i den tunge transport, når infrastrukturen i højere grad er etableret.

Op i stor skala

Everfuels Power2X projekt er banebrydende ved at være det første anlæg i kommerciel størrelse i Danmark. Når brint skal sælges i store volumener, er det i første omgang oplagt at bruge den som brændstof til den tunge transport og flådekøretøjer som taxier. En tung ellastbil vil kræve et 8 ton stort batteri, hvilket er dyrt og ressourcekrævende og det reducerer den mængde varer, lastbilen kan køre med.

Boks

Brint anses samlet set for at være det reneste brændstof til transport, da køretøjerne kun udleder vand, og fordi de heller ikke giver de samme teknologiske og ressourcemæssige udfordringer som elbilernes batterier giver.

– En brintlastbil kræver kun 80 kg brint, så det giver en bedre business case for ejeren og for firmaer, der fragter varer i den. Spørgsmålet er, hvornår prisen for fossilt brændstof krydser brintprisen? Her vil det være godt med et skub til fordel for brinten fra politisk side, siger Jacob Krogsgaard.

Skal man bruge vindstrøm i store mængder, er man nødt til at afkoble elproduktionen fra forbruget og det kan man med brint. Elnettet kan slet ikke aftage de enorme mængder strøm fra vindmøllerne, der kommer, hvis potentialet udnyttes fuldt ud, og potentialet er enormt bare i Nordsøen. Vi står kun ved begyndelsen, siger Jacob Krogsgaard.

Busser og lastbiler skal kunne lade uafhængigt af, hvornår vinden blæser, og derfor er de nødt til at være koblet fra elproduktionen. Vindstrømmen skal i stedet konverteres til brint og derfra konverteres videre til flydende gasser, så energien kan bruges, når som helst behovet er der.

– Jeg har studeret elbusser i både London og Hamburg, hvor de har udfordringer med at have tilstrækkelig med strøm og det er enormt dyrt at udvide kapaciteten. Her er det meget billigere og mere fleksibelt at arbejde med brint, hvor kapaciteten relativt nemt kan øges uden omkostninger for elnettet, siger Jacob Krogsgaard.

Brug for politisk opbakning

Brintfabrikker skal etableres og produktionen op i skala, så omkostningerne kommer ned, lyder det fra Tejs Laustsen Jensen, der er direktør for brancheorganisationen Brintbranchen.

– Det er i den her fase nødvendigt med politisk opbakning gennem regulering. Her er det afgørende, at vi fastholder de massive udbygninger af vedvarende energi, for det er en forudsætning for, at vi får de mængder af brint, der skal til, så vi reelt kan satse på brint som et led i den grønne omstilling. Sker det, kan brint sagtens være en bidragyder til de danske 2030 mål og internationalt til at omstille bl.a. transportsektoren fra sort til grønt brændstof. 10 år er faktisk lang tid og det går stærkt lige nu, siger Tejs Laustsen Jensen.

Men der er til gengæld også masser af potentiale i vindenergi i Danmark. Alene for havvind er potentialet 40 gigawatt, påpeger han, hvilket er langt over, hvad der kan opsuges i elnettet, også selv om nettet udvides kraftigt. Og det ville i så fald blive en dyr løsning. Mængden svarer til 5 ½ gange det nuværende elforbrug, eller 180 terawatt-timer, som vi langt fra kan afsætte i elnettet.

– I stedet skal vi lagre eller konvertere til brint og videre til flydende brændstoffer, siger han.

På en konference hos Dansk Industri for nylig om fremtidens grønne transport blev en lang række muligheder præsenteret for, hvordan omstillingen til grønne brændsler til tung transport kan ske. Flere oplægsholdere gav udtryk for, at elektrofuels, hvor strøm og brint kombineres med CO2 fra biogasproduktionen, har de største perspektiver.

Tejs Lausten Jensen er enig og ser store muligheder for elektrofuels i skibs- og flytrafikken. Dog påpeger han, at der ikke er indhold af CO2 i ren brint eller i ammoniak, der er konverteret fra brint, mens det for kulstofholdige elektrofuels er vigtigt, at ikke bare energien, men også den CO2, der er anvendt i brændstoffet, er bæredygtig.

Ud over den tunge transport er brint også velegnet til at skabe balance i elnettet, for det kan med en stadig større vindenergiproduktion ikke ske alene ved at forstærke elnettet og udbygge forbindelserne til udlandet. Via elektrolyseanlæg kan brint konverteres til metangas – ved at bruge de eksisterende naturgasnet og gaslagre – eller man kan konvertere brint til grøn metanol, som kan erstatte den sorte olie i transportsektoren.

– Dog mangler endnu de helt store elektrolyseanlæg, men der begynder jo at ske noget med tre større brintanlæg på vej i Danmark. Forhåbentlig følger flere efter, siger Tejs Laustsen Jensen.

Brint kan bruges i alt

En ny rapport fra Institut fra Fremtidsforskning konstaterer, at Danmark står relativt godt i forhold til at få gavn af den grønne brint. I en rangering af teknologierne som danske styrkebastioner gør vindindustrien og selskaber som Haldor Topsøe, at Power2X får prædikatet Best in Class, når det kommer til teknologi og knowhow. Det vurderes også, at man er nået langt i forhold til kommerciel modning af teknologien.

– Brint kan jo bruges alle steder i afsætningsleddet, det er en af de helt store styrker. Det er lidt som med olien, der hives op af jorden og som energikilde er blevet brugt til alt muligt. Her kan man godt sammenligne brinten, fordi den skaber synergi på tværs af sektorer. Den store fordel er, at grøn brint ikke er fossil. Prisen er dog stadig for høj, siger Martin Kruse, der er seniorrådgiver på Institut for Fremtidsforskning.

Obligatorisk Power2X

Martin Kruse er en af forfatterne bag rapporten, som bl.a. Innovationsfonden bruger som grundlag, når de deler penge ud til grønne formål. Han påpeger, at der er et minus, for mens rapporten konstaterer, at Danmark står stærkt, når det f.eks. kommer til cykelinfrastruktur, så har de lovgivningsmæssige støttehjul været helt fraværende omkring grøn brint. For at Power2X kan blive en levedygtig løsning i fremtiden, er der nødt til at blive skabt markeder for at skalere produktionen op og drive priserne ned. Det kan opnås gennem stærk politisk opbakning med obligatorisk brug af grøn brint, som det har været tilfældet for biofuels, der bliver blandet i benzin.

– Politikerne skal hjælpe med at etablere et marked, der efterfølgende kan drive priserne ned. Så vil efterspørgslen stige og man kommer ind i en positiv spiral. Teknologierne for at lave brint er kendt og afprøvet, så der er ingen teknologiske hindringer, som man skal vente på, siger Martin Kruse.

Log ind

Opret kundekonto

Dine personlige data vil blive anvendt til at understøtte din brugeroplevelse,, til at administrere adgang til din konto, og til andre formål, som er beskrevet i vores persondatapolitik.

Ja tak, jeg vil gerne have et gratis prøveabonnement og adgang til alle artikler

Enkelt abonnement


Abonnement

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned. Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter 49,00 DKK per måned

Varenummer (SKU): 40000 Varekategori:

Gruppeabonnement


Gruppeabonnement

Dit abonnement bliver fornyet automatisk, når prøveperioden udløber. Du kan opsige abonnementet når du vil.

30 dages gratis prøveperiode. Herefter Fra: 39,00 DKK per måned per medlem

Fra 5102550
Clear

Gruppemedlemmer:

Varenummer (SKU): 30000 Varekategori:

Gavekort


Tilbud

Gavekort

Gavekortet modtages som kode via e-mail og kan frit gives væk. Den første måned er stadig gratis ved brug af gavekort.

90,00 DKK120,00 DKK

3 måneder4 måneder
Ryd

Varenummer (SKU): N/A Varekategori: